لینک تازه ـ نسخه آزماشی وب سایت شهرکتاب

Date سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۹

به همه دوستان علاقه مند به ادبیات سر زدن به نسخه آزمایشی وب سایت شهر کتاب را پیشنهاد می کنم.
شهرکتاب بوستانی بهره بردنی است در این سختی زمانه، اگر تنگی زمان بگذارد.

 

هیچ پاسخ به “لینک تازه ـ نسخه آزماشی وب سایت شهرکتاب”

    نظر دهید

    XHTML: برچسب های مجاز: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>