پایان نامه

سخت درگیر به پایان بردن نامه ای هستم که بار گرانی است و به مفت نمی ارزد در مملکتی که به قول قاضی زاده روزنامه نگاری سوء تفاهمی بیش نیست. پایان نامه  ام رو به پایان است و این پایانِ نامه ای است که آن را پایان نیست. برخی نتایج جالب به دست آمده است.
از سوالات بازم جوابهایی گرفتم که باز سوالاتی را برایم ایجاد کرد که باز تحقیق دیگری می طلبد آنهم با سوالات باز. این است که می گویم پایان نیست بر این پایان نامه ها. حکایتی دارد این بی پایانی نامه بی بهای مطاع تحقیق که خوب فکرش را بکنی آنهم سوء تفاهمی بیش نیست در این برهوت نوآوری و شکوفایی.
مگر نشنیده اید که گفته اند پایان نامه چیزی است که از بین نمی رود بلکه از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود. اصلا این اتاق آرشیو پایان نامه را تعطیل کنند فکر کنم مملکت دیگر فارغ التحصیل نداشته باشد. فارغ التحصیلانی که خوب که فکرش را بکنی مدرکشان هم سوء تفاهمی بیش نیست.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *