«بفرمایید جنوب شهر»

«بفرمایید جنوب شهر» این تیتر امروز روزنامه همشهری بود. تیتری که خیلی ها را به یاد برنامه «بفرمایید شام» شبکه من و تو انداخت.
یکی از حوزه های جذاب در مطالعات رسانه ها، بررسی عوامل روانشناسی- اجتماعی است که در فرایند کار خبرنگاران تاثیر می گذارد. اینکه خبرنگار چه فرضیات عقیدتی فرهنگی نسبت به جامعه خود دارد، چگونه و بر اساس چه منطق فرهنگی جهان پیرامون خود را درک می کند و چگونه آن «واقعیت به تفاهم رسیده» و یا «واقعیت تسهیم شده» را در آیینه اخبار و روایت و گزارشگری خود بازتولید می کند.
کارکرد رسانه آینه فرهنگ خبرنگاران هم است و یکی از ابعاد این فرهنگ درکی است که از واقعیت جهان پیرامونشان دارند و یا «واقعیت به تفاهم رسیده». تحول در این درک بر کار رسانه تاثیر می گذارد.
اگر سردبیر محترم روزنامه همشهری مشتری برنامه بفرمایید شام نبود یا البته به خاطر فرزندان مجبور به دیدن این برنامه نمی شد! بی شک این تیتر به ذهنش نمی نشست. عوامل فرهنگی فقط به صورت پس زمینه ذهنی در تیترها بروز نمی کنند بلکه اگر شدید باشند بر رویه ها هم تاثیر می گذارند یا حتی برای رویه ها انتخاب می شوند که ظهور روزنامه «۷صبح» نشانه آن است. روزنامه تفکری که رسماً من و تو را ستایش می کند.
نمی خواهم نتیجه گیری کنم که پس «باید مراقب بود یا جلوگیری کرد» چون سخنی بی معنی است. تحولات از هر نوع ـ چه فناوری و چه فرهنگی ـ امری دائمی، طبیعی و همیشگی هستند. مهم این است که باید آنها را دید، شناخت و در مدیریت لحاظ کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *