ویژگی های شخصیتی انسان خود شكوفا

معمولاً بلاگرها خودشکوفا هستند. این خودگشودگی به گمانم یکی از تمرین هایی است که ما ایرانی ها لازم داریم. تاریخ پادشاهی و استبدادی مان، به نوعی «تقیه» و زرنگی و «رندی» را فرهنگ کلاسیک ایرانی تسری داده است که در معماری سنتی هم پیداست. کوچه ها تنگ و تاریک، با ظاهری بسته و دلگیر اما خانه هایی دلباز و فریبا. خودگشودگی و فرهنگ گفتگو یعنی فاصله گرفتن از این «رندی». مفهومی که اعتراف می کنم درست درکش نکردم ولی به نظرم نوعی «حقه بازی مصلحتی» پذیرفته شده و به تفاهم رسیده است! 
به هرحال اینها ویژگی های انسان های خود شکوفا است: 

۱) حس تشخیص واقعیت، آگاهی از شرایط موجود و واقعی، واقع گرا، قضاوت بی طرفانه و عینی و نه بر اساس طرز تفكر شخصی و متعصبانه.
۲) طرز نگرش بر مشكلات به عنوان چالشها و شرایطی كه نیـاز بـه راه حل دارند و نه به عنوان حربه ای برای شكوه گری و توجیهات فردی.
۳) نیاز به حریم و تنهایی و توانایی تحمل تنهایی.
۴) متكی به قضاوتها و تجارب خویش، مستقل، عدم اتكاء بـه فـرهنـگ و محـیـط پـیرامون خود برای شكل گیری عقاید و دیدگاه ها.
۵) عدم تاثیر پذیری از فشارهای اجتماعی.
۶) دموكراتیك، منصف و بدون قائل شدن تبعیض، پذیرش و لذت بردن از تمامی فرهنگـها، نژادها و تفاوتهای فردی انسانها.
۷) از لحاظ اجتماعی دلسوز و مهربان، دارای خصوصیات انسانی و بشر دوستانه.
۸) پذیرش افراد همانگونه كه هستند و عدم تلاش برای تغییردادن آنها.
۹) در كنار دیگران راحت میباشد، با وجود هر نوع گرایش نا متعارف دیگران.
۱۰) خود انگیخته و با اصالت میباشد، با خویشتن صادق است، هـمان گـونـه كه دوست دارد میباشد و نه آنگونه كه دیگران از وی می خواهند.
۱۱) شوخ طبع بوده البته حس پوخ طبعی كه متوجه خود و یا وضعیت بشریت میباشد و نه دیگران.
۱۲) تعداد محدودی دوست صمیمی دارد و تعداد زیادی رابطه سطحی.
۱۳) علاقه مند به همه چیز حتی امور عادی.
۱۴) خلاق-مبتكر و اصیل.
۱۵) بدنبال تجارب ناب و دستیابی به موفقیتهایی است كـه اثـری مـانـدگـار از خود بجای گذارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *