رشد رسانه های اجتماعی و لزوم یک سیاست رسانه ای

از جمله خصوصیات خبرنگاری در رسانه های سنتی (رادیو تلویزیون و روزنامه ها)، دروازه بانی است یعنی آنچه (با هر معیاری) صلاح دانسته می شود که مردم بدانند و  برجسته سازی است و تعین اولویت هایی که مردم لازم است در مورد آنها فکر کنند و … این خصوصیات خبرنگاری البته در طبیعت و ذات بالا به پایین، خطی و متمرکز رسانه های سنتی نهفته است.
اما با رسانه های اجتماعی فضا و فرهنگ خبرنگاری در حال تغیر است.  رسانه های اجتماعی قدرت رسانه های سنتی را در کنترل متمرکز محتوا از بین می برند. دیگر دروازه بانی خبر مثل سابق معنی ندارد. معنی دروازه بانی تغیر می کند. دیگر کاربران با توئیت ها اولویت ها را تعین می کنند. این یعنی عصر تازه کارکردها، استراتژی ها و اهداف سازمان های خبری و رسانه ای. یعنی عصر تازه خبرنگاری. این اتفاقی است که به روشنی دارد می افتد. اما برنامه ریزان ما یا سعی می کنند مساله را نبینند و یا با همان ساختارهای بالا به پایین در مورد رسانه های اجتماعی تدبیر می کنند. تاسف تنها از تبعات سیاست نادرست نیست بلکه فاصله ای که مدام بیشتر می شود، نگران کننده است.  
در مورد ویژگی های این عصر در حال ظهور خبرنگاری به سهم ناچیز خود خواهم نوشت اما جان کلام که دغدغه این پست است این است که به بهانه تهدیدات امنیتی و مفاسد اجتماعی و اینکه شبکه های اجتماعی در کشور ما فیلتر است و متفاوت بودن فضای رسانه ای ما و … نباید صورت مساله را پاک کرد. تحول در خبرنگاری لازمه پاسخ به تحولات اجتماعی است.
خبرنگاری فرزند زمان خودش است و زمانه ما با شبکه های اجتماعی دارد وارد عصر دیگری می شود. ماجرای آب بازی و خز بازی که در تهران اتفاق افتاد نتیجه طبیعی استفاده از شبکه های اجتماعی است. برخورد پلیسی و «هنجار شکنی عده ای جوان لا ابالی» نامیدن آن، پاک کردن صورت مساله است اما پاسخ در تدبیر یک سیاست رسانه ای منطقی است. طبیعت شبکه های اجتماعی واقعیتی است که باید روی آن حساب کرد. بی توجهی به رسانه های اجتماعی از این آب بازی ها سیل راه می اندازد.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *