مطالعات انتقادي استعمار مجازي آمريكا

كتاب «مطالعات انتقادي استعمار مجازي آمريكا: قدرت نرم و امپراتوري هاي مجازي» تاليف دكتر عاملي از آن دست كتاب هايي است كه فقدانش حس مي شد. چراكه نگاه پژوهشي به عرصه نوظهور فضاي مجازي و ادبيات انتقادي به اين فضاي دل فريب ضروري است.
تورق اوليه اين كتاب برآنم داشت تا برخي تعاريف جنگ نرم را با شما تسهيم كنم:
«اگر قدرت را توانايي تاثيرگذاري بر ديگران به نحوي كه آنها خواسته ما را تمكين كند و يا نسبت به آن القا شوند بدانيم، لاجرم بايد پذيرفت كه امروز يك ظرفيت دو فضايي براي قدرت فراهم شده است و ما با يك طبيعت تازه اي از قدرت و سلطه مواجهيم كه در آن قدرت مفهومي نرم افزارانه پيداكرده است.
قدرت نرم، قدرت جذاب است. قدرت نرم مي كوشد با قانع كردن ديگران به «دوست داشتن آنچه ما دوست داريم»، هزينه هاي لازم براي قدرتمند باقي ماندن را كاهش مي دهد.
قدرت نرم نوعي ساز و كار نفوذ در «ترجيهات اجتماعي» يك جامعه است.
قدرت نرم يعني توانايي اينكه ما كاري كنيم تا ديگران به ما كمك كنند تا به اهدافمان برسيم. قدرت نرم، به تاثيرگذاري اموزش و تفاهم دو سويه و برقراري ارتباطات معتقد است و به هيچ عنوان صفر و يكي نيست.
فضاي مجازي ابزار قدرت نرم و قدرت نرم مرجع توليد فضاي مجازي شده است. پايان جنگ سرد آغاز جنگ نرم محسوب مي شود كه در آن،جنگ هم در عرصه فيزيك جهان و هم در عرصه مجاز جهان بسيار قدرتمند و ابزارمند شده است. جنگ نرم در ميداني عمل مي كند كه نوعي تخمير و استعمار صورت مي گيرد كه اين بار «كاربران بي شماري» در جهان، فاعل اصلي توليد قدرت براي «دشمنان بشريت» هستند.»

اخبار ارتباطات

همشهري آنلاين

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *