انبوه سپاري و اجتماعي شدن خبر

دكتر شكرخواه در سخنراني خود در همايش رسانه هاي اجتماعي اشاره‌اي به مفهوم انبوه سپاري داشتند و فرمودند كه من در فارسي نديدم كسي در اين مورد كار كرده باشد. از همانجا كنجكاو شدم در مورد انبوه سپاري و روزنامه نگاري در فضاي مجازي مطالعه‌اي كنم. البته متاسفانه كارهاي عقب افتاده‌اي كه هميشه دارم و خودم هم گاهي اولويت بندي نمي كنم، ارضاي اين كنجكاوي را اندكي به تعويق انداخت. در نهايت مطلبي نوشتم با عنوان «انبوه سپاري و اجتماعي شدن خبر» و منظور اين است كه انبوه سپاري باعث اجتماعي شدن خبر شده است. براي خودم كه جالب بود اميدوارم براي دانشجويان و علاقه‌مندان هم مفيد باشد.
انبوه سپاري و اجتماعي شدن خبر
مدرسه همشهري

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *