كتاب تاريخ اجتماعي رسانه ها منتشر شد

خبر چاپ كتاب تاريخ اجتماعي رسانه ها ترجمه دكتر نمك دوست را همين حالا در مدرسه همشهري ديدم و ذوق كردم. سال گذشته بود كه در يك بعدازظهر به ديدن دكتر نمك دوست عزيز رفته بودم و او از ترجمه اش و زحماتي كه براي آن كشيده بود مي گفت. اينكه چه پانويس ها و توضيحاتي را اضافه كرده و حتي اينكه كتاب براي چاپ آماده بوده اما چون ويراست جديدي دوباره از آن منتشر شده باز از نو كتاب را كار كرده با تكمله هاي تازه تا كاري با وسواس و جامع به دست دهد. آنروز يادم هست كه دكتر با شور از عكس ها و پانويس هايي كه اضافه كرده و حكايت هاي خواندني تاثير قطار در غرب و … سخن مي گفت. مي توانم گفت نسخه فارسي اين كتاب سه مولف دارد و سومين آن دكتر است.
از آن تاريخ اما بيش از يك سال مي گذرد. حالا اين كتاب كامل و جامع منتشر شده و به گمانم هركس كه خود را به نوعي رسانه اي مي داند اعم از علاقه مند تا خبرنگار و محقق و دانشجو و … اين كتاب را به عنوان يك كتاب مادر بايد داشته باشد تا رسانه را از منظر تاريخ و طبيعت آن بخواند تا بداند رسانه ها چگونه در بستر و بطن تاريخ و فرهنگ غرب زاييده و باليده اند و بعد مقايسه كند با درك و انتظار ما از اين رسانه ها. چراكه نگاه و توقع ما از رسانه ها به بستر اجتماعي كه رسانه در آن وارد شده و سازه ذهني ما از رسانه ها بستگي دارد. پرحرفي نكنم: فقط تبريك به دكتر.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *