مديريت فرايندهاي استراتژيك در صنايع نوظهور رسانه اي- مقدمه مولفين

این کتاب درباره این است که چگونه مدیران با استراتژی کار می کنند. این کتاب محصول پروژه دو ساله تحقیق عملی در دو روزنامه بزرگ نروژی و یک شرکت رسانه ای گرافیک است. این شرکت‌ها در یک چیز مشترکند و آن اینکه تغییرات جدی را تجربه کرده اند. ما در این کتاب از توضیح زمینه کسب و کار در صنعت رسانه شروع کردیم و به این سوالات پرداختیم:
در صنعت رسانه های جدید چه می گذرد؟ چگونه می توانیم یک چنین صنعت در حال ظهوری را بشناسیم؟ ابعاد واقعاً مهمی که در این زمینه باید بشناسیم چیستند؟
مبتنی بر این درک مفهومی ما باید این کتاب را بر اساس فرایندهای سازمانی که لازمه پیشرفت یک شرکت از نظر تفکر استراتژیک و مدیریت فرایند استراتژیک هستند تهیه می کردیم. اما در تحقيقي كه در آن سه شرکت رسانه ای داشتیم دریافتیم که یک جنبه بسیار مهم و اساسی در ایجاد یک فرایند استراتژیک در هر شرکت، یادگیری گفتگو در آن شرکت است. بنابراین ما فرایندهای استراتژیک را از جهت تنش های طبیعی بین گفتگوهای عملیاتی و گفتگوهای استراتژیک در ادبیات مدیریت مورد بررسي قرار دادیم. در اینجا تاکید بر «زبان» و توانایی تشویق و تحریک گفتگوها برای حرکت از گفتگوهای معمول عملیاتی در مورد موضوعات هر روزه و روتین شرکت، به سمت گفتگو بر سر موضوعات اساسی و بلند مدت و استراتژیک شرکت است. این چیزی است که مدیران را قادر می سازد تا بیاموزند چگونه نسبت به تغییرات آگاه باشند. این آگاهی لازمه کامیابی در محیط مواج و بی ثبات صنعت رسانه است.
پتانسیل توسعه فرایندهای استراتژیک در بسیاری از شرکت ها وجود دارد: توانایی بحث درباره آینده بیش از موضوعات هر روزه عملیاتی که مقتضای مدیران میانه است، فرایند مديريت استراتژیک در شرکتها را چالشی و محرک و نه دشوار و خسته کننده می سازد و باعث می شود اين فرایند همچون ماشین یادگیری مدام باشد در برابر دیدگاهی که نهایت یک سال آینده را می بیند. این چیزی بود که ما در این سه شرکت مورد مطالعه دیدیم و الهام بخش تالیف این کتاب شد: دانش، مهارت و ادبیاتی که شرکتها برای تدوین و مدیریت فرایند استراتژیکشان نیاز دارند.

جان روز،جورج ون کراگ
مقدمه مولفين كتاب مديريت فرايندهاي استراتژيك در صنايع نوظهور رسانه اي
ترجمه اميد جهانشاهي، دكتر حميدرضا حسيني دانا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *