یونان: بحران اقتصادی و بحران رسانه ای

Date سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۱

بحران اقتصادی در یونان که یکی از موضوعات جدی اقتصاد جهان و نقل هر روزه خبر رسانه ملی ماست، ابعاد رسانه ای هم دارد که کمتر مورد توجه قرار می گیرد. از یک سو رسانه ها اعتراضات مردمی را منعکس می کنند و دیدگاه های انتقادی را مطرح می کنند و از دیگر سو دولت اصرار دارد که سیاست های ریاضتی سختگیرانه ناگزیر است و جامعه باید تحمل کند و رسانه ها نباید بر دولت فشار بیاورند و یا سیاستهای ریاضتی را محکوم کنند چراکه دولت ناگزیر است با این سیاست ها اتحادیه اروپا را برای کمک مالی به منظور حل بحران بدهی اش متقاعد سازد.
در چنین فضایی روزنامه نگاران یونانی درباره نقض آزادی مطبوعات در این کشور هشدار دادند. آنها هشدار دادند آزادی مطبوعات در این کشور با حمله بی سابقه ای مواجه است. روزنامه نگاران یونانی از تعلیق فعالیت مخالفان دولت و حتی محاکمه آنها توسط دولت خبر می دهند. تنش های میان دولت و رسانه های این کشور در حال تبدیل شدن به یک بحران است. در هفته اخیر، دو تن از مجریان یکی از شبکه های تلویزیونی یونان که از عملکرد یکی از وزرا انتقاد نه چندان تندی کرده بودند، توبیخ شدند و سردبیر یکی از مجله های تحقیقاتی به دلیل انتشار دارایی های در حدود دویست یونانی ثروتمند در بانک های سویس محاکمه شد. این افراد دارایی های خود را برای فرار از مالیات های دولت به خارج از یونان منتقل کرده بودند.
دولت معتقد است رسانه ها باید در این شرایط حساس پشتیبان همه جانبه دولت باشند و دولت را برای اجرای سیاست های ریاضتی شدید در کشور از جمله کاهش حقوق و دستمزد، اخراج کارگران، افزایش سن بازنشستگی و مالیاتها یاری دهند. اما این سیاست ها اعتراضات گسترده  مردم این کشور را در پی داشته است و مخالفان زیادی برانگیخته است که رسانه ها نمی توانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند. دولت تلاش می کند با تحت فشار قرار دادن رسانه ها تا حدودی از فشار افکار عمومی بر طرح های سختگیرانه ریاضتی که خود آنرا برنامه اصلاح اقتصادی می نامد، بکاهد.

هیچ پاسخ به “یونان: بحران اقتصادی و بحران رسانه ای”

    نظر دهید

    XHTML: برچسب های مجاز: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>