عرصه قدرت نمایی روزنامه نگاری شهروندی

Date پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲

مصر در  این روزها صحنه جلوه گری قدرت روزنامه نگاری شهروندی است. این روزنامه نگاری تاکنون بارها قدرت شگفت انگیز خود را در روایت جنگها با قاطعیت نشان داده است. وبلاگ «سلام پکس» که یک جوان عراقی از بغداد در شرایطی که آمریکا به این شهر حمله کرده بود بیش از آنچه قدرت و قابلیت وبلاگها تصور می شد مورد توجه قرار گرفت و در موارد بسیاری توانست روایتی متفاوت را به رسانه های جریان اصلی تحمیل نماید اگرچه خود به بخشی از یک رسانه جریان اصلی تبدیل شد. مثال جالب توجه دیگر شاید حکایت کارمند فرودگاهی نظامی باشد در کویت که در یک لحظه به ذهنش رسید از ردیف تابوت های سربازان آمریکایی که به هواپیمای ترابری نظامی منتقل می شدند عکس بگیرد و برای دوستی بفرستد و وقتی آن دوست این عکس جنجالی را در اختیار رسانه ها قرار داد غوغایی در آمریکا که تا آنروز تصویری چنین از جنازه سربازان ندیده بود، به پا شد و ذهنیت عمومی آمریکا فراتر از تصور تحت تاثیر قرار گرفت و بحث از هزینه های جنگ بیش از پیش به موضوع داغ رسانه ها تبدیل شد و شعار فرزندان ما را بازگردایند به شعار معترضان ضد جنگ اضافه شد.
روایت القایی و تفسیر تحمیلی آنچه این روزها در خیابان های مصر می گذرد، فارغ از اینکه چه باشد، می تواند با عکسی و تصویری از شهروندان غرقه در خون و یا عکس چند مسلح سلفی که به سمت نیروهای ارتش تیراندازی می کنند تحت تاثیر قرار گیرد. از این رو، عکس های شهروندان در رسانه های اجتماعی می توانند توجه مخاطبان جهانی را متوجه حقانیت روایت مطلوب خودشان سازند. در کنار درگیری و کشتار نظامی، جنگ عکس ها و القائات یک جنگ تمام عیار و سرنوشت ساز خواهد بود. بی شک بازهم روزنامه نگاری شهروندی قدرت خود را نشان خواهد داد.

خونتان را در خیابان های قاهره سرمایه گذاری کنید

هیچ پاسخ به “عرصه قدرت نمایی روزنامه نگاری شهروندی”

    نظر دهید

    XHTML: برچسب های مجاز: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>