براي درس زبان تخصصي

از ميان اصطلاحات بحث شده در کلاس، موارد زير را ترجمه کنيد:

The mainstream media
The mainstream media is a collective journalistic entity that provides news and information to a large audience. Some people refer to it as the “mass media,” referencing the idea that it reaches the masses, and it is sometimes seen written as MSM. Because the mass media is aimed at a large target audience, the news it reports on is typically of general interest. the mainstream media is often heavily influenced by governments and corporate stockholders.

Grassroots media

Journalism in the 21st century will be fundamentally different from the Big Media oligarchy that prevails today. Big Media has lost its monopoly on the news, thanks to the Internet. Now that it’s possible to publish in real time to a worldwide audience, a new breed of grassroots journalists are taking the news into their own hands. Armed with laptops, cell phones, and digital cameras, these readers-turned-reporters are transforming the news from a lecture into a conversation. anyone can produce the news, using personal blogs, Internet chat groups, email, and a host of other tools.

Networks journalism

‘Networked Journalism’ I mean a synthesis of traditional news journalism and the emerging forms of participatory media enabled by Web 2.0 technologies such as mobile phones, email, websites, blogs, micro-blogging, and social networks.

Networked Journalism allows the public to be involved in every aspect of journalism production through crowd-sourcing,

interactivity, hyper-linking, user-generated content and forums. It changes the creation of news from being linear and top-down to a collaborative process.

براي اصطلاحات ديگر منبع فارسي موجود است اما در مورد  انبوه سپاري، اين مقاله را مطالعه فرماييد: انبوه سپاري و اجتماعي شدن خبر

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *