دفاع يك دوست

فردا دوست عزيزم مير حسن آذري دفاع مي كند. موضوع پایان نامه اش (علوم ارتباطات اجتماعی)  “بازنمایی فرهنگ های محلی در تلویزیون ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی فرهنگ لری در سریال باران بهاری” است. استاد راهنمايش دكتر هرمزی زاده و استاد مشاورش دکتر گیویان است. چکیده:        

  تنوع فرهنگی و قومی ویژگی بارز جامعه ایران است و این ویژگی رسالت خاصی را بر عهده سازمان صدا و سیما و بویژه تلویزیون می گذارد. با این نگاه پایان نامه حاضر به دنبال بررسی بازنمایی فرهنگهای محلی در تلویزیون کشور، بر اساس مطالعه موردی سریال تلویزیونی باران بهاری است. این نوشته در ابتدا سیاست های اصلی برای مدیریت تنوع فرهنگی را در قالب دو گفتمان کلی ” همانند سازی”  و  “پذیرش و حمایت از تنوع فرهنگی ” از هم متمایز می کند و به دلایل مختلف گفتمان نخست را ناصحیح دانسته و از گفتمان دوم دفاع می نماید. در ارتباط با رابطه بین رسانه ها و تنوع فرهنگی ابتدا مفاهیم ایدئولوژی و کارکردهای آن و بخصوص مفهوم “استیضاح ” آلتوسر مطرح شده و در ادامه به مفهوم بازنمایی و سه نظریه “بازتابی”، “ارادی” و “برساختی” ارائه شده توسط استوارت هال و به دنبال آن به موضوع کلیشه سازی و خصوصیات آن پرداخته ایم. ساخت واقعیت، هویت و ویژگیهای آن و برساختی بودن هویت ملی مباحث بعدی را تشکیل می دهند. توضیح اجمالی وضعیت تنوع فرهنگی در ایران، قسمت انتهایی بحث تئوریک را تشکیل می دهد. نوشته حاضر در قسمت روش تحقیق با توجه به ویژگی کلامی و تصویری بودن سریال به مثابه متن، به رابطه بین تحلیل گفتمان انتقادی و نشانه شناسی می پردازد و این دو را دارای همپوشانی های زیادی می داند. بر این اساس با استفاده از مقوله هایی خاص برگرفته از روش تحلیل گفتمان انتقادی بخصوص رویکردهای فرکلاف و ون دایک و مقوله های نشانه شناختی به تحلیل سریال می پردازد. نتایج این پژوهش در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین ارائه شده اند. در سطح توصیف به ذکر مقوله ها و دلالتهای موجود در هر سکانس پرداخته شده و نشان داده می شود که مهمترین و پرتعدادترین مقوله موجود در متن ” وجهیت”( تقابل و یا قطب بندی) است که عنصری مهم در تحلیل ساختارگرایی به شمار می رود. سطح تفسیر به ذکر کلیشه های موجود در متن می پردازد؛ این سریال، فرهنگ محلی لری و اعضای متعلق به آن را با کلیشه هایی چون ساده بودن، بی سواد و یا کم سواد بودن، فقیر و تهیدست و نیازمند دستگیری بودن، وضعیت ظاهری و پوشش نامناسب، عطوفت و نداشتن هر گونه رفتار خلاف اخلاق بازنمایی می کند. در قسمت تبیین به عنوان سطحی که رابطه بین متن و فرامتن( گفتمان و ساختارها و روابط اجتماعی و قدرت) را مورد بررسی قرار می دهد، سریال باران بهاری به عنوان سطح خردی از گفتمان مغایر با حمایت از تنوع فرهنگی و بازتولید آن دانسته شده و آن را در راستای گفتمان کلی کشور و بخصوص گفتمان سازمان صدا و سیما در جهتی مغایر با گفتمان پذیرش و حمایت از تنوع فرهنگی می داند.کلمات کلیدی: تنوع فرهنگی، گفتمان همانندسازی، گفتمان حمایت از تنوع فرهنگی، ایدئولوژی،   استیضاح، بازنمایی، کلیشه سازی، ساخت واقعیت، روش تحلیل گفتمان انتقادی. زمان: ۸۶.۷.۲۴  ساعت ۱۶/ مکان: دانشکده صدا و سیما، اتاق نمایش (۱) کتابخانه 

ارسال شده در دسته‌بندی نشدهبرچسب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *