کتابهای الکترونیکی مرکز تحقیقات و سنجش افکار سازمان صداوسیما

Date جمعه ۶ فروردین ۱۳۹۵

قابل توجه دوستان و دانشجویان عزیز: کتابهای مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سیما به صورت الکترونیکی در دسترس است. این کتابها در حوزه علوم ارتباطات اجتماعی و حوزه روش تحقیق و آمار هستند. در سایت این مرکز می توانید فایل های آموزشی و تحقیقات مختلفی دسترسی داشته باشید. برخی از این کتابها عبارتند از:

 

۱/روان شناسی شایعه

نویسنده : جی.دبلیو.آلپرت و لئو پستمن

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/218.pdf

———————

۲/ارتباطات اقناعی

نویسنده : اتولر بینگر

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/214.pdf

———————

۳/ تلویزیون در زندگی کودکان ما

نویسنده : ویلبر شرام، جک لابل ، ادوین بی- پارکر

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/10.pdf

———————

۴/برای درک رسانه ها

نویسنده : مارشال مک لوهان

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/13.pdf

———————

۵/بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه

نویسنده : اد بورن

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/225.pdf

———————

۶/کودکان و خشونت در رسانه‌های جمعی

نویسنده : اولا کارلسون —- سیسیلیا فن فایلیتزن

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/215.pdf

———————

۷/مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی

نویسنده : دنی کوش

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/223.pdf

———————

۸/روش تحقیق در تعلیم و تربیت

نویسنده : دانالد آری— لوسی چسر جیکوبز —- اصغر رضویه

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/229.pdf

———————

۹/ارتباطات سیاسی در عمل دولتها ، نهادها ، جنبشها و مخاطبان

نویسنده : دیوید ل. پالتز

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/231.pdf

———————

۱۰/تحلیل پیام های رسانه ای کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق

نویسنده : دانیل رایف–استفن لیسی—فردریک جی — فیکو

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/230.pdf

———————

۱۱/بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ

نویسنده : استوارت ام. هوور/ نات لاندبای

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/226.pdf

———————

۱۲/کودکان و رسانه‌ها دیدگاه‌ها و چشم‌اندازها

نویسنده : سیسیلیافون فی لیتزن و کاتارینا بوکت،

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/21.pdf

———————

۱۳/رادیو و تلویزیون خدمت عمومی چالش قرن بیست‌ویکم

نویسنده : دیوید اتکینسون و…‍[دیگران]

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/22.pdf

———————

۱۴/تلویزیون و گستره عمومی جامعه مدنی و رسانه‌های گروهی

نویسنده : پیتر دالگران

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/219.pdf

——————-

۱۵/نوجوانان و سریال‌های تلویزیونی

نویسنده : سسیلیا فن فی لیتزن

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/210.pdf

——————-

۱۶/مطالعه تطبیقی‌نظریة کاشت و دریافت در ارتباطات

نویسنده : محمد مهدی‌زاده

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/124.pdf

——————-

۱۷/اجرای تحقیقات پیمایشی به وسیله ای‌میل و وب

نویسنده : متیاس شون‌لاورونالد دی. فریکر جی. آر.مارک اِن الیوت

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/138.pdf

——————-

۱۸/مفاهیم نظری و عملی خبر تلویزیونی

نویسنده : دکتر تژا میرفخرایی

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/145.pdf

——————

19.نویسندگی برای تلویزیون، رادیو و رسانه‌های جدید

نویسنده : رابرت ال. هیلیارد

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/33.pdf

——————-

۲۰/ اثر سنجی در حوزه رسانه با تاکید بر تلویزیون

نویسنده : اسماعیل سعدی‌پور، علیرضا خوشگویان فرد، معصومه طالبی

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/45.pdf

——————-

۲۱/زیبایی شناسی عناصر بصری در برنامه های خبری و گفتگو محور تلویزیونی

نویسنده : دکتر محمد شهبا

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/49.pdf

——————

۲۲/گفتمان تلویزیونی تجزیه و تحلیل زبان در رسانة تلویزیون

نویسنده : نوریا لورنزو- داس

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/108.pdf

——————

۲۳/روان‌شناسی شناختی وسایل ارتباط جمعی

نویسنده : ریچاردجاکسون هاریس

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/123.pdf

——————

۲۴/پیام‌های اقناعی فرآیند تأثیرگذاری

نویسنده : ویلیام ال.بنوا و پاملا جی. بنوا

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/136.pdf

——————

۲۵/فرهنگ‌های دیجیتال درک رسانه‌های جدید

نویسنده : گلن کریبر و رویستون مارتین

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/143.pdf

——————

۲۶/مباحث اساسی در آمار کاربردی

نویسنده : علیرضا خوشگویان‌فرد

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/152.pdf

——————

۲۷/ترکیب پژوهش‌ها و فراتحلیل رویکردی گام به گام

نویسنده : هریس کوپر

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/142.pdf

——————

۲۸/مبانی پژوهش چندروشی

نویسنده : جان بروئر-آلبرت هانتر

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/30.pdf

——————

۲۹/قلمرو و موضوعات مردم‌نگاری

نویسنده : محمد صادق دقتی نجد

http://www.iribresearch.ir/ketab_online/book/200.pdf

هیچ پاسخ به “کتابهای الکترونیکی مرکز تحقیقات و سنجش افکار سازمان صداوسیما”

    نظر دهید

    XHTML: برچسب های مجاز: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>