رسانه های اجتماعی و استراتژی های نوظهور رسانه های جریان اصلی

Date جمعه ۶ فروردین ۱۳۹۵

در شماره اخیر (۱۰۱ ، زمستان ۹۴) فصلنامه رسانه مقاله ای دارم با عنوان «رسانه های اجتماعی و استراتژی‌های نوظهور رسانه های جریان اصلی (با تاکید بر تلویزیون)» که مقاله ای توصیفی است در خصوص تحولات پرشتاب و پیچیده در صنعت خبر.
چکیده مقاله:

در این مقاله توصیفی، کوشیده ام جایگاه رو به رشد رسانه های اجتماعی را در صنعت خبر مورد توجه قرار دهم. از این رو، برخی از استراتژی های نوظهور سازمان‌های رسانه‌ای پیشرو جهان (بخصوص برندهای تلویزیونی) را معرفی کرده‌ام. این استراتژی ها بیانگر فضای در حال ظهور کسب وکار سازمان‌های خبری هستند، و می توانند تصویری به‌روز از فرایند تحولات صنعت خبر به خبرنگاران، محققان و به خصوص تصمیم‌گیران و مدیران موسسات رسانه ای قرار دهند.
با مرور استراتژی های سازمان‌های خبری مطرح جهان می توان به جرات گفت استراتژی‌ رسانه های اجتماعی به بخشی جدی و اجتناب ناپذیر در مدیریت سازمان های خبری تبدیل شده است. یافته های تحقیقات متعدد حاکی از آن است که بقا و رقابت در مختصات در حال ظهور صنعت رسانه، مستلزم طراحی و تدوین استراتژی رسانه های اجتماعی است. این مقاله توصیفی می کوشد نشان دهد که چرا و چگونه برخی سازمان های خبری پیشرو جهان وارد این فضای تازه شده اند؛ به این امید که ضرورت برنامه ریزی دقیق برای جدی گرفتن حضور فعال در رسانه های اجتماعی مورد توجه مسئولان و مدیران سازمان های رسانه ای کشور قرار گیرد.

هیچ پاسخ به “رسانه های اجتماعی و استراتژی های نوظهور رسانه های جریان اصلی”

    نظر دهید

    XHTML: برچسب های مجاز: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>