چند صفحه نمایشی شدن مصرف رسانه ای و استراتژی های پیش رو

Date سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶

مقاله بنده و دوست عزیزم آقای وحید آقامحسنی در فصلنامه مطالعات رسانه ای دوره ۱۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳، ۳۲) تابستان ۹۵ :

چکیده:

در این مقاله توصیفی، کوشیده ایم تحولات صنعت رسانه را از منظر تغییری که در مصرف رسانه ای و به خصوص مصرف تلویزیونی ایجاد شده است بررسی کنیم. از این رو، با مرور وضعیت فعلی و در حال ظهور صنعت رسانه و دامن گستری رو به تزاید ابزارهای جدید و رسانه های اجتماعی به تاثیر آن بر مصرف تلویزیون پرداخته ایم. این تاثیر که در شکل چند صفحه نمایشی شدن مصرف رسانه ای خود را نشان داده است در کشورهای توسعه یافته کاملاً مشهود است اما روندهای حاکم و جهانی به روشنی حاکی از آن است که این روندی در حال ظهور و برای کشورهای در حال توسعه نیز روندی پیش رو محسوب می شود که به تدریج و با بالا رفتن ضریب نفوذ اینترنت و گسترش ابزارهای جدید در میان مردم پر رنگتر می شود. از این رو در این مقاله توصیفی ضمن معرفی پدیده نوظهور «چند صفحه نمایشی شدن مصرف رسانه ای» به توصیف مفهوم اجتماعی شدن مصرف تلویزیون پرداخته ایم. در ادامه استراتژی های چند سازمان رسانه ای در مواجهه با این پدیده نوظهور بررسی می شود. به این امید که توصیف وضعیت در حال ظهور مصرف تلویزیونی به نوعی مخاطب پژوهی تازه در کشور کمک کند و مدیران رسانه ملی را نسبت به مواجهه با این پدیده در حال ظهور آگاه سازد. چراکه هدف از محیط پژوهی در صنعت رسانه کمک به تصمیم گیران امروز رسانه ملی است تا سازمان را برای روندهای پیش رو آماده سازند.
کلمات کلیدی: تلویزیون، چند صفحه نمایشی شدن، مصرف تلویزیونی، رسانه‌های اجتماعی، سازمان های رسانه‌ای

مشاهده مقاله

فصلنامه مطالعات رسانه ای

هیچ پاسخ به “چند صفحه نمایشی شدن مصرف رسانه ای و استراتژی های پیش رو”

    نظر دهید

    XHTML: برچسب های مجاز: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>