اولویت ما ایران است

Date جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶

این روزها ولوله ای در جان ها افتاده و عشق به ایران ما را در برگرفته و شور شیرینی شهرها را فراگرفته. زلزله اگر برای گروهی خسارت خیز است برای انبوهی سینه سوز است. با زلزله «ما» زنده می شود. و اشک های روان شده و روان های بیدار شده از «ما» می گویند. ما توصیف می شود. ما قضاوت می شود. و چه بسیار ما ملامت می شود …
ای کاش انبوه درهم راست ها و دروغ ها در فضای به غایت حقیقی اینترنت، روان های لرزیده ما را به قضاوت های شتابزده از ما نبرد. ما را ناامید نکند. یادمان باشد زلزله پاره ای از سرزمین را می لرزاند تا همه سرزمین را بیدار کند. بیدار به وجدان های روشن، بیدار به یکدلی، بیدار به حقیقتی به نام ما … بیدار به ایران.
اینکه چرا مردم ترجیح می دهند به حساب های اشخاص کمک کنند و نه حساب های دولتی. اینکه چرا بسیاری از مردم ترجیح می دهند به جاده بزنند تا با دست خودشان به زلزله زده ها کمک کنند، یک دلیل واضح و روشن دارد: این کمکها برای «ما» است چون اولویت ما «ایران» است.

هیچ پاسخ به “اولویت ما ایران است”

    نظر دهید

    XHTML: برچسب های مجاز: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>