تنبعالیت را جدی بگیریم

اسلکتیویسم Slacktivism از دو کلمه Slacker به معنای فرد تنبل و activism به معنای فعالیت تشکیل شده است و «تنبعالیت » ترجمه شده است. سست کوشی، فعالیت از پشت صفحه نمایش و یا فعالیت از روی صندلی راحتی و حتی مبارزه از زیر لحاف هم ترجمه کرده اند.
ریشه همه تعابیر تحقیر آمیز در این است که چرا رسانه های اجتماعی باعث شده اند نسل جوان فعالیت از پشت صفحه نمایش را بر پیاده روی های اعتراضی و حضور در میتینگها ترجیح دهد و چرا نیاز و میل به حضور در سخنرانی های معترضین و شرکت در پتیشن های حضوری را کمرنگ کرده است.
کسانی که در غرب فعالیت از پشت اسکرین را تحقیر می کنند، معتقدند فعالیت اجتماعی سیاسی فعالیتی در انزوا و روی صندلی نیست بلکه همراه با شور جمعی باید باشد و به خاطر کم هزینه بودن و راحت بودن است که نسل جدید اقبال به فعالیت از پشت اسکرین دارد. این نگاه و قضاوت را نباید به شرایط ایران تعمیم داد. چون در کشورهای پیشرفته می گویند وقتی می توانی برای اعتراض در راهپیمایی های اعتراضی یا جلسات گردهمایی سخنرانان معترض شرکت کنید چرا به حمایت فیس بوکی اکتفا می کنید. در حالیکه در ایران باید گفت وقتی نمی توانید در عرصه عمومی به اختلاس، اعلام نشدن نام بدهکاران هزار میلیاردی بانکی، خسارت موسسات اعتباری به بیت المال، شرکت های صوری در افریقا و رانت و مدیریت فاجعه بار منابع آبی و تخریب تدریجی یک سوم جنگلها و … اعتراض خودتان را بیان کنید، حداقل در رسانه های اجتماعی بیان کنید.
در شرایطی که همه رسانه های بزرگ حکومتی هستند و یک جامعه مدنی قوی وجود ندارد، اتفاقاً فعالیت از پشت اسکرین اثرگذاری تدریجی دارد و در تحلیل جامعه ایرانی محاسبه می شود. تنبعالیت را جدی بگیریم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *