تعهد به گفتگو برای ایران

مهمترین مساله امروز ایران فقدان گفتگوست. گفتگو میان مردم با دیدگاه های مختلف، میان روشنفکران و میان مردم و حکومت؛ چیزی که همواره  به بهانه غیرخودی ها، نفوذ دشمن و یا "شرایط حساس کنونی" مختل شده و به تعویق افتاده است.
در برابر این اعتراضات نگران کننده راهی به ادامه زندگی جز  گفتگو نیست، چون هیچ مشکل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جز با مشارکت حل نمی شود و هیچ همدلی جز با گفتگو بدست نمی آید.
از میان دلایل مختلف شکل نگرفتن گفتگو در جامعه ایرانی، یکی هم شاید این باشد که اجماعی برای معیار سنجش دیدگاه ها وجود ندارد. معیار عمده مردم چیست؟
به گمانم امروز آنچنانکه اولویت یک مرد، خانه اوست؛ اولویت مردم، ایران است. ایران به مثابه خانه، جایی که زندگی می کنیم. برای مردم امروز، اولویت زندگی است و "ایران" که خانه است. شاید برخلاف دیروز که ایدئولوژی اولویت بود و معیار سنجش، حالا اما ایران و منافع مردم "ایران" معیار داوری بخش قابل توجهی از مردم است.
این روح زمانه ماست، کاملا متفاوت از روح زمانه دکتر شریعتی و دوران انقلابیگری. برای مردم امروز آن عقیده ای که نان نشود سر سفره مردم حرف مفت است. عقیده باید نان بیاورد خانه، برای کولبر،بلوچ، زلزله زده. مردم امروز  بر خلاف روح انقلابی دوران شریعتی، نه سواری با اسب سفید می بینند، نه امیدی به فردای چون شکر دارند و نه حوصله شنیدن از "رسالت انسان آگاه در این گذرگاه تاریخی" را اصلا ندارند. مساله شان زندگی است: نان و آزادی زیر سقف خانه ای آباد.
هر دیدگاهی بر استدلالاتی استوار است، هوادارانی دارد و بی شک محترم است اما معیار ارزیابی آن، نانی است که برای خانه می آورد، سقف می شود برای زلزله زده، کار می شود برای کولبر، نان می شود برای مردم.
راهکار خلاصی از اعتراضات کور خیابانی و صدبار از آن ویرانگرتر، ناامیدی نسبت به آینده ایران؛ تنها تن دادن به گفتگوست. گفتگویی با محور ایران و برای ایران.
اگر در این مهم اجماع وجود دارد که هیچ اولویتی بالاتر از ایران نیست، پس امروز زمان آن است که جامعه ایرانی به این تفاهم برسد که تعهد به "گفتگو برای ایران" بر هر دیدگاه و رسالت و ایدئولوژی ارجح است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *