چي گفت محسن رضايي!!!

بازار انتخابات كم كم دارد گرم مي شود و اين طرف و آن طرف انتخابات نقل مجالس مي شود. جايي بودم جواني جسور همه را تخطئه مي كرد و مدام از پركاري و كار شبانه روزي و خستگي ناپذيري كانديداي محبوبش مي گفت. و گاهي با نگاهي به اطرافيان انگار تاييد مي جست. خودش مي گفت مي دانم مشكلات بيشتر شده و خودم كارگرم و … اما هر چه باشد عوضش دزد نيست … دنبال كار مردم است. باور كن روزي دوازده ساعت كار مي كند. مدام در حال دويدن است براي كار مردم …

دلم سوخت به سادگي اش و توي دلم ماند حرفي كه فايده اي نداشت گفتنش. عزيز من يك مدير سطح عالي مملكت را كه بر اساس ساعات كارش ارزيابي نمي كنند. بر اساس تصميم هايي كه گرفته ارزيابي مي كنند. بزرگي مدير به درستي تصميم هايش است. اصلا مي گويند مديريت، تصميم گيري است بقيه اش ماشين امضاست. اين ذهنيت كه «فلاني مدام در حال دويدن است براي كار مردم» تنها يك معني دارد و آن اينكه او عوام فريب بزرگي است. براي كار مردم يك مدير سطح عالي بايد بنشيند و با درك درستي از محيط، تصميم هاي شجاعانه براي مملكت بگيرد و در برابر شرايط موضع گيري سازنده داشته باشد.

حرفهاي سخيف و موضع گيري هاي عوام پسند و تحريك آميز و دوستان را پروردن و به صندلي وزارت كشور نشاندن و بركناري وزرا و مديراني كه فقط «بله قربان گو نيستند» …

اينها همان منشي است كه به گفته درست محسن رضايي، مملكت را به پرتگاه مي برد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *