یاران جانی

Date چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۰

داشتم کمدم را مرتب می کردم که یک کاغذ در میان فیش ها توجهم را جلب کرد. فکر می کنم این شعر را بر شیشه یک پالوده فروشی در یزد دیده بودم و یادداشت کرده بودم، شاید دو سه سال پیش. قشنگ است.

 

دلا یاران سه نوعند ار بدانی

زبانی اند و نانی اند و جانی

به نانی نان بده از در برانش

مدارا کن به یاران زبانی

و اما یار جانی را نگه دار

به جانی جان بده تا می توانی  

 

 

هیچ پاسخ به “یاران جانی”

    نظر دهید

    XHTML: برچسب های مجاز: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>