چكيده مقاله من در همايش تهران ۱۴۰۰

خدمت دوستاني كه سراغ مقاله “توسعه شهري، سرمايه اجتماعي و وبلاگ” را گرفتند، عرض كنم كه قرار است مسولين همايش تهران ۱۴۰۰  مجموعه مقالات اين همايش را در كتابي چاپ كنند. 
چكيده اين مقاله :
بي ترديد مديريت كارامد شهري مستلزم همكاري و همدلي مردم است. درك متقابل و همكاري با مسولين و نيز همدلي با يكديگر نقش بسزايي در شناخت هر چه بهتر و درك هر چه كاملتر از مسائل اجتماعي و اولويتهاي شهري و در نتيجه مديريت كارامد شهري دارد. اين همدلي و اعتماد متقابل كه همان سرمايه اجتماعي است، بسيار مورد بحث قرار گرفته است و تحقيقات بسياري در گوشه گوشه جهان اثبات كرده اند كه رشد  سرمايه اجتماعي تاثير بسزايي در رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي دارد. اين مهم به خصوص در مديريت كلان شهر تهران بواسطه پيچيدگي هاي فرهنگي اجتماعي موجود آن، اهميتي مضاعف مي يابد. از اين رو اين مقاله با تاكييد بر نقش رسانه ها در ارتقاي سرمايه اجتماعي و ترسيم ماتريس رسانه و سرمايه اجتماعي و مرور تاثيرات رسانه ها در ارتقاء سرمايه اجتماعي،  به پرسش اصلي خود يعني نقش و جايگاه وبلاگ به مثابه يك رسانه جديد در ارتقاي سرمايه اجتماعي مي پردازد، كاركردي كه تاثير مثبتي در مديريت كارامد شهري دارد.به اين منظور وبلاگ نويسي به عنوان پديده جديد و به مثابه يك فعاليت اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد و نقش آن در ارتقاي همدلي، درك متقابل و ارتقاي سرمايه اجتماعي براي مديريت مطلوب شهري بررسي مي شود. اين مقاله بر آن است تا استفاده از قابليتهاي رسانه اي جديد وبلاگ نويسي را به منظور ارتقاي سرمايه اجتماعي و  كمك به مديريت مطلوب شهري مورد توجه قرار دهد.

 

 

یک دیدگاه برای “چكيده مقاله من در همايش تهران ۱۴۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *