چرا مديريت رسانه

امروز پس از شايد يك هفته دوري از فضاي مجازي كه زماني طولاني هم هست براي اين فضاي پر سرعت، خبر استعفاي دست جمعي روزنامه نگاران سرويس ادب و هنر روزنامه كارگزاران را خواندم و همچنين خبر تعطيلي قريب الوقوع اين روزنامه كه واقعا باعث تاسف و تاثر است.حسن محمودي درد و دلي اديبانه كرد و بهكام انتقادي كرده به كرباسچي. خود هاشم اكبرياني و مهدي زاده هم نوشته اند. يكي آفرين گفت كه تن به بهره كشي ندادند و ديگري از اثبات هويت صنفي گفت. بهرحال روزنامه حقوق نداده و واقعا باعث تاسف است كه چند نفر بيكار شدند و نه فقط اين بلكه بايد تاسف خورد از اينكه ما اصلا صنعت روزنامه نداريم در كشورمان. آن هم كه هست به پشتوانه نفت است و كمكهاي دولتي و توزيع در مراكز دولتي و قطار و … وقتي در اين مورد با دوستي صحبت مي كردم، گفت وقتي ما صنعت رسانه نداريم،  مديريت رسانه براي چيست….

روزنامه نگاري شهروندي: بخشي از يك تحقيق

 اين روزها مشغول تحقيقي هستم در مورد روزنامه نگاري شهروندي كه همشهري منتشر خواهد كرد. از نمونه هاي مثال زدني اين رسانه ها مي توان از سايت oh my news نام برد. اين سايت کره اي ( كره جنوبی )  براي نخستین بار با شعار “هر شهروند یک گزارشگر است” ایجاد شد.پايگاه اينترنتي OhmyNews در حال حاضر ۴۳ هزار شهروند روزنامه نگار به صورت داوطلبانه يا حرفه اي با اين سايت همكاري مي كنند و بيش از ۸۰۰ هزار نفر در روز اين پايگاه اينترنتي را مي بينند. اين پايگاه اينترنتي در سال ۲۰۰۰ به اين سو پيشگام در خلق سبك جديدي از روزنامه نگاري به نام “روزنامه نگاري شهروندي ” است و در سه سال گذشته توانسته است به درآمد زايي نيز برسد. با اين همه اين پايگاه خبري آنلاين با رقابت هاي شديدي در اين حوزه روبرو است و بخشي از موقعيت خود را در اخبار به عنوان…

روزنامه نگاري شهروندي: بخشي از يك تحقيق

  جستجوي عبارت “روزنامه نگاري شهروندي” در موتور جستجوي گوگل تنها ۲۶۱ نتيجه در پي دارد و اين حاكي از آن است كه ادبيات روزنامه نگاري شهروندي در جامعه ارتباطي ما بسيار ضعيف است. البته اين مفهوم كه به نام هايي چون روزنامه نگاري مردم  people journalism  و روزنامه نگاري مشاركتي participatory journalism      هم توصيف شده است، در دنيا هم پديده اي جديد و جوان است.از اين رو توصيف هاي خام دستانه و آينده نگري هاي مبالغه آميز زيادي در مورد آن از هر دو سوي مبلغان و منكران ديده مي شود.  مبلغان و مدافعان مدعي اند با اين روزنامه نگاري ديگر هيچ خبري پوشيده نمي ماند. ديگر هر كسي مي تواند يك روزنامه نگار باشد. ديگر جريان آزاد اطلاعات محقق مي شود و اين روزنامه نگاري در پيام و رسانه تنوع و تكثر ايجاد مي كند و شورشي عليه رسانه‌هاي جهاني و دولت‌ها و قدرت‌ها است.از سوي ديگر كساني…

كمتر ازسه دقيقه در مورد روزنامه ها در سوئد

خواندن مطلبي كه بيش از سه دقيقه وقت ما را نمي گيرد، خيلي گل كرده. فكر نمي كنم ديگر كسي نخوانده باشد، استاد دات لينك داده، آقاي امامي در روابط عمومي هم لينك داده. در همشهري آن لاين هم كه چاپ شده، حالا اين هم اطلاعاتي در مورد رسانه ها در سوئد.متوسط سن خوانندگان روزنامه دارد به ۵۰ سال مي رسد. نسل هاي جوان تر به وب سايتها و نشريات رايگان گرايش دارند و چون متوسط سن در سوئد بالاست، روزنامه ها جزئي از زندگي مردم اين كشور هستند. روزنامه در اين كشور از بيش از صد سال پيش سمبل آزادي بيان بوده است و از اين رو روزنامه نگاران جزء گروه هاي هستند كه شخصيت اجتماعي بسيار بالايي دارند. برخي از روزنامه هاي امروز سوئد بيش از صد سال است كه بي وقفه دارند منتشر مي شوند.  در عين حال اين شركتها خود را به فن آوريهاي جديد مجهز…

توصيه هاي يك خبرنگارمجرب رويترز

كارگاه آموزش فراگير روزنامه نگاري چند رسانه اي همشهري در هفتمين ماه فعاليت خود ميزبان پل ايرديل روزنامه نگار و مدرس ۵۶ ساله بنياد رويترز بود. برخي ازتوصيه هاي سي سال كار حرفه اي ايرديل را به اختصار و به نقل از نشريه داخلي همشهري مي آورم.در اين كارگاه دو هفته اي ايرديل بارها تاكيد مي كرد كه خبر خوب يعني خبر چند منبعي و با همين تاكيد اصرار مي كرد بر نقل قول طلائي او مي گفت: بايد صداي انسانها در خبرتان شنيده شود، اصلا خبر درباره انسان هاست.مي گفت امروزه خبرنگارها با ولع به دنبال نقل قولهاي طلائي مي گردند. نقل قولهاي كوتاه و تاثير گذار. ويژگي نقل قول طلائي اين است كه كوتاه و تاثير گذار باشد، به ارزش خبر بيافزايد و زواياي احساسي خبر را برجسته كند.او از  پرداختن به جزئيات و يا به تعبير ديگر رنگ آميزي خبر مي گفت و براي اينكه در اين…