همايش نه چندان بزرگ روز ارتباطات

“اولين همايش بزرگ ارتباطات اسلامي ايراني” به مناسبت روزجهاني ارتباطات و روابط عمومي برگزار شد. درست است كه مكانش تالار ابن خلدون دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران بود ولي باني جلسه دكتر بشير بود كه رييس دانشكده فرهنگ و ارتباطات امام صادق هستند. نمي شود چنان جلسه اي را “همايش بزرگ” ناميد چون تعداد دانشجويان زياد نبود كه البته دليلش هم روشن است فينال جام برتر، واي كه چه كارناوالي هم راه انداخته بودند پرسپوليسي ها. بعد از مقدمه اي كه دكتر بشير گفت اولين سخنران دكتر كمالي پور بود. وقتي ايشان گفتند چرا كساني كه درس ارتباطات مي دهند خودشان ارتباطي بين شان نيست دانشجويان به نشانه تاييد كف زدند اما بعد در پنل اساتيد سعي كردند بگويند كه اينطورها هم نيست و ما اينقدر ها ارتباط بين مان هست. در پنل دكتر عقيلي از علوم تحقيقات بود دكتر مسعودي از سوره  دكتر احمد زاده از دانشكده خبر دكتر…

مديريت رسانه و ارتباطات

  در ذهن خيلي از ما اينطورجا افتاده است كه وقتي نام ارتباطات را مي شنويم به ياد روزنامه نگاري مي افتيم. اين شايد برمي گردد به اينكه اولين كساني كه ارتباطات را به ايران آوردند روزنامه نگار بودند. بهرحال اين بهانه خوبي باشد براي تامل و پرسش كه ارتباطات واقعا در دنياي آكادميك و دانشگاهي به چه معني است و ما چگونه آنرا مي شناسيم. اين سوال را از اساتيد مختلفي پرسيدم. يادم هست دكتر دادگران با خنده اي شيرين گفت “ارتباطات و روزنامه نگاري بعد از انقلاب يك مدتي تعطيل شد چون مي گفتند اصلا اين رشته آمريكايي است و اينها و حالا جا دارد تا رشته ههاي ميان رشته اي ديگر مثل ارتباطات سياسي و خيلي رشته هاي ديگر ايجاد شود” دكتر سلطاني فر خيلي خسته بود اما با حوصله و بزرگواري پاسخ گفت. ايشان اساسا معتقد بودند كه ارتباطات به معني روزنامه نگاري (يعني رسانه هاي چاپي)…

مديريت رسانه در منتقد ارتباطات

پيش از هر چيز لازم مي دانم صادقانه از اينكه مديريت رسانه مورد توجه قرار گرفته است ابراز خوشحالي كنم. بديهي است كه قصد ندارم به منتقد ارتباطات پاسخ دهم، اول به اين دليل كه موضوع نقد ايشان سخن ديگري است و البته هم اينكه طبيعتا با كسي كه خودش را معرفي نمي كند، نبايد جواب داد. اما با توجه به اينكه موضوع سخن مديريت رسانه است و بنده يكي از علاقه مندان اين حوزه هستم دوست دارم نظر خودم را در اين خصوص عرض كنم. منتقد ارتباطات نوشته است كه آيا با اين بظاعت دانشگاههاي ما تدريس مديريت رسانه امكان پذير است. به نظرم حق با ايشان است. براي مثال اقتصاد رسانه اي يكي از درس هاي كليدي در مديريت رسانه است، چه كسي تا كنون در اين حوزه تحقيق كرده است يا در حال تحقيق است؟ مديريت رسانه در دانشكده صدا و سيما ابتدا به منظور آموزش مديران و بعد با صبغه…

چرا مديريت رسانه

امروز پس از شايد يك هفته دوري از فضاي مجازي كه زماني طولاني هم هست براي اين فضاي پر سرعت، خبر استعفاي دست جمعي روزنامه نگاران سرويس ادب و هنر روزنامه كارگزاران را خواندم و همچنين خبر تعطيلي قريب الوقوع اين روزنامه كه واقعا باعث تاسف و تاثر است.حسن محمودي درد و دلي اديبانه كرد و بهكام انتقادي كرده به كرباسچي. خود هاشم اكبرياني و مهدي زاده هم نوشته اند. يكي آفرين گفت كه تن به بهره كشي ندادند و ديگري از اثبات هويت صنفي گفت. بهرحال روزنامه حقوق نداده و واقعا باعث تاسف است كه چند نفر بيكار شدند و نه فقط اين بلكه بايد تاسف خورد از اينكه ما اصلا صنعت روزنامه نداريم در كشورمان. آن هم كه هست به پشتوانه نفت است و كمكهاي دولتي و توزيع در مراكز دولتي و قطار و … وقتي در اين مورد با دوستي صحبت مي كردم، گفت وقتي ما صنعت رسانه نداريم،  مديريت رسانه براي چيست….