كمتر ازسه دقيقه در مورد روزنامه ها در سوئد

خواندن مطلبي كه بيش از سه دقيقه وقت ما را نمي گيرد، خيلي گل كرده. فكر نمي كنم ديگر كسي نخوانده باشد، استاد دات لينك داده، آقاي امامي در روابط عمومي هم لينك داده. در همشهري آن لاين هم كه چاپ شده، حالا اين هم اطلاعاتي در مورد رسانه ها در سوئد.متوسط سن خوانندگان روزنامه دارد به ۵۰ سال مي رسد. نسل هاي جوان تر به وب سايتها و نشريات رايگان گرايش دارند و چون متوسط سن در سوئد بالاست، روزنامه ها جزئي از زندگي مردم اين كشور هستند. روزنامه در اين كشور از بيش از صد سال پيش سمبل آزادي بيان بوده است و از اين رو روزنامه نگاران جزء گروه هاي هستند كه شخصيت اجتماعي بسيار بالايي دارند. برخي از روزنامه هاي امروز سوئد بيش از صد سال است كه بي وقفه دارند منتشر مي شوند.  در عين حال اين شركتها خود را به فن آوريهاي جديد مجهز…

توصيه هاي يك خبرنگارمجرب رويترز

كارگاه آموزش فراگير روزنامه نگاري چند رسانه اي همشهري در هفتمين ماه فعاليت خود ميزبان پل ايرديل روزنامه نگار و مدرس ۵۶ ساله بنياد رويترز بود. برخي ازتوصيه هاي سي سال كار حرفه اي ايرديل را به اختصار و به نقل از نشريه داخلي همشهري مي آورم.در اين كارگاه دو هفته اي ايرديل بارها تاكيد مي كرد كه خبر خوب يعني خبر چند منبعي و با همين تاكيد اصرار مي كرد بر نقل قول طلائي او مي گفت: بايد صداي انسانها در خبرتان شنيده شود، اصلا خبر درباره انسان هاست.مي گفت امروزه خبرنگارها با ولع به دنبال نقل قولهاي طلائي مي گردند. نقل قولهاي كوتاه و تاثير گذار. ويژگي نقل قول طلائي اين است كه كوتاه و تاثير گذار باشد، به ارزش خبر بيافزايد و زواياي احساسي خبر را برجسته كند.او از  پرداختن به جزئيات و يا به تعبير ديگر رنگ آميزي خبر مي گفت و براي اينكه در اين…

مخاطب شناسي در راديو منتشر شد

سي و ششمين شماره ماهنامه تخصصي راديو منتشر شد. اين شماره به مخاطب شناسي اختصاص دارد. احساس مي كنم مي خواهد ژست يك فصلنامه علمي را داشته باشد. مقاله BBC فناوري ديجيتالي اش جالب بود و از كلام تا تصوير هم مطالب جالبي از بودريار و ليوتار دارد. تنوع تخصص  نويسندگان هم جالب است. دانشجوي دكتراي تاريخ، دانشجوي دكتراي فلسفه و يك دانشجوي دكتراي زبان شناسي از جمله نويسندگان مقالات اين شماره اند. خانم معصومه شهبندي هم دو تا مصاحبه خوب كار كرده، يكي با دكتر منتظر قائم است كه بحثهاي مديريتي خوبي هم دارد. دكتر منتظر قائم در مورد تبديل مالكيت دولتي به عمومي صحبت كرده براي اينكه “اجازه بدهيم تا تكثر مالكيتي ، فضاي باز ايجاد كند و صداي گروه هاي اجتماعي را قابل شنيدن كند.” ايشان همچنين در شاخص هاي سازماني به غير از بحث مالكيت، به تعداد مديريت و تقسيم وظايف سطوح مديريتي هم اشاره كرده اند. ايشان همچنين گفته اند كه…