پژوهشكده ارتباطات و دكتراي ارتباطات با همكاري دانشگاه سوربن

  امروز براي مصاحبه با دكتر اميد مسعودي معاون آموزشي موسسه آموزش عالي سوره رفتم خيابان ازادي. دكتر مرد نازنيني است، يك ساعتي در خدمتش بودم. ايشان از برنامه هاي موسسه آموش عالي سوره گفت و اينكه انشاالله به زودي تبديل به دانشگاه سوره مي شود. از بهمن ماه در دو رشته روزنامه نگاري و روابط عمومي در مقطع ليسانس دانشجو مي گيرند. در مقطع ارشد رشته هاي مديريت رسانه و حقوق رسانه به زودي مجوز اجرا مي گيرند. همچنين براي ارشد تبليغ و ارتباطات فرهنگي مجوز اجرا گرفته شده است. سرفصل هاي اين رشته از جايي الگوبرداري نشده و در راستاي برنامه هاي سازمان تبليغات اسلامي بوده است.دكتر گفت قرار است در مقطع دكترا هم كار كنند با همكاري دانشگاه سوربن فرانسه. رايزني ها انجام شده است. براي دكتراي سينما هم با همكاري دانشگاهي در آلمان قرار است به صورت مشترك كار كنند.يك خوش خبري ديگر اينكه دانشكده ارتباطات…

فو كو، قدرت و رسانه

  وب سايت تخصصي فراجو مقاله اي از من را آورده است تحت عنوان “فوكو، قدرت و رسانه” كه البته اصل مقاله بنده نيست. فراجو اين مقاله را از وب سايت آقاي دكتر يحيايي گرفته است و ايشان هم خلاصه اي از اين مقاله را به نقل از وبلاگ دكتر اردستاني آورده بودند.  بهرحال اگر شما هم مثل من فوكو را دوست داريد و تاكنون اين مقاله را نخوانده ايد، تصور مي كنم خواندنش خالي از لطف نباشد. 

وب سايت مركز تحقيقات همشهري راه اندازي مي شود

   مركز تحقيقات رسانه اي همشهري قصد دارد يك وب سايت ارتباطي راه اندازي كند. اين وب سايت ارتباطي مي كوشد علاوه بر انعكاس فعاليتهاي مركز،  به مقولات و مسائلي بپردازد كه همه دانشجويان، محققين، اساتيد و دست اندر كاران صنعت رسانه اي كشور را بكار آيد. راه اندازي آزمايشي آن حدودا تا سه هفته ديگر انجام مي شود.    به سهم خودم، به عنوان عضوي كوچك از اين مركز راه اندازي اين سايت ارتباطي را به همه بلاگرهاي ارتباطي و علاقه مندان پيشاپيش تبريك مي گويم. اميد كه اين سايت بتواند مجالي باشد براي ارتباطي ديگر بين اساتيد و دانشجويان و فرصتي باشد براي انعكاس بايسته هاي تحقيقات رسانه اي وگامي در حل پاره اي از كمبودها و ضعفهايي كه در اين حوزه وجود دارد. از اين رو بي ترديد همكاري دوستانه دانشجويان، دلگرمي صميمانه بلاگرهاي ارتباطي و توجه مشفقانه اساتيد و محققين مي تواند جامعه ارتباطي و رسانه…