تسلیت به دکتر شکرخواه

دکتر یونس شکرخواه در غم مادر به سوگ نشسته اند. این روزهای تاریک و تلخ را به استاد تسلیت عرض می کنم چه اندوهی تو را باشد پس از مرگت از این دنیا که داری یادگاری در جهان چون این پسر، مادر روانش شاد

تولدت مبارک عزیزم

    تو را دارم اي گل، جهان با من است. تو تا با مني، جان جان با من است.   چو مي‌تابد از دور پيشاني‌ات كران تا كران آسمان با من است.   چو خندان به سوي من آيي به مهر بهاري پر از ارغوان با من است !   كنار تو هر لحظه گويم به خويش كه خوشبختي بي‌كران با من است.   روانم بياسايد از هر غمي چو بينم كه مهرت روان با من است.   چه غم دارم از تلخي روزگار، شكر خنده آن دهان با من است.   بهاری پر از ارغوان: فریدون مشیری   

تونس، سرآغاز دومینوی انقلاب های رسانه های اجتماعی

خبری غیر منتظره بود برای ما که عادت کرده بودیم به دیکتاتوری های مورد حمایت آمریکا از ترس به قدرت رسیدن اسلامگراهایی که در بدنه جامعه نیرو و نفوذ دارند. خیزش دیکتاتور افکن مردم تونس اما حالا نقل خبرهای شبکه های بزرگ دنیاست. رسانه هایی که پیشتر چندان خوش نمی داشتند شعله های آغازین آن را خبر کنند، مبادا آتش دامن دیگر دیکتاتورها را هم بگیرد. آیا دومینوی سقوط دیکتاتورهای عربی آغاز شده است؟ اگرچه کبریت هایی که زده شد مثل آن خودسوزی آتش به خرمنی نزد. با این حال زمانه سقوط رسیده است.  واقعیت این است که شبکه های بزرگ و جهانی تلویزیونی به نوعی از این دیکتاتور ها حمایت می کنند. یادم هست در انتخابات اخیر پارلمانی مصر، خبرنگار بی بی سی فارسی خیلی با احتیاط کلی گزارش داد که در مصر رسانه ها خیلی آزاد نیستند و گفته می شود سرکوب هم هست و کلاً فقط طرفداران مبارک رای…

تاملی در باب معنای زندگی

کریستین بوبن :   زیستن یعنی آنکه هنوز درباره معنای زندگی خود تصمیم نگرفته باشیم. به آن شکلی که درباره صورت پایان یافته یک جمله تصمیم می گیریم، زیستن یعنی آنکه بیازماییم، خطر کنیم، از سر گیریم، خط بزنیم، اینجا و در عین حال آنجا برویم…

فندقي در كوه

مكه يك شهر معمولي نيست. بوي دود و دروغ نمي دهد. جا به جا كوه را كنده اند و در دلش فندقي كاشته اند* براي مسافراني كه به وطن شان مي آيند. چه مكه وطن همه است. خانه دلهاست. اين را وقتي مي فهمي كه در مسجد الحرام نشسته باشي با لباس احرام و خيره به خانه اش، خراب شده باشي. اين تجربه  را اگر نكرده اي، عجيب خانه اي است، برايت عبارتي مي شود كليشه اي، سرد و خالي؛ از آن دست عبارت هاي هر روزه بي مزه ديني كه به مثل نصيحت از بعضي ها مثل خمير دندان در مي آيد و حالت را بهم مي زند. بايد تجربه كرد، نه، بايد به تجربه نشست، نه، بايد اين به تجربه نشستن را گريست، نه، نه، و همه اين ها همه هست و بيش از اينهاست.   تجربه احساس بهشت كم تجربه اي نيست. خوش به حال مجربين اين…

یادی از سفر اولم

بر سر آن بودم كه گر ز حوصله برآيد چيزي بنويسم از سفر به خانه خدا كه الحق عجيب خانه اي است. به خدا كه خدايي بايدش خواند.نه آنقدر هست كه بزرگ بتوانيش خواند و نه چنان در نظر آيد كه بگويي كوچك است. نه جديد ساز است كه مدرن باشد و نه از مد افتاده است.قصري بزرگ نيست اما شكوهي شيرين دارد.به غايت ساده است اما جلالي ستودني دارد.اينها تعارف نيست بايد باشي تا حس كني همين.بايد ببيني وحظ كني وقتي همه ازهر جاي دنيا كه فكرش را بكني فيليپين و مراكش و انگليس و مغولستان و پاكستان آمريكا آفريقا از همه رنگ و ن‍ژاد و زبان و چه و چه چطور انجا همزبان مي شوند و همدل.انگار براي لحظه اي كنار مي رود منيت ها رنگها و تفاوتها. همه لبيك گويان همه به يكسو همه ذاكر به يك واحد.يكي از روي كاغذي مي خواند يكي در دل آن يكي…

روز معلم مبارک

اين گل را تقدیم مي كنم به پدرم که نزدیک به چهل سال است عاشقانه معلم است و به همه معلم هايم و دوستانم كه معلمند و همه آنها كه بیش از هر کس برای معلم احترام قائلند.   افتخار زندگي ام اين است كه پدرم معلم است و همیشه معلمی برایم ارزش بوده است و هميشه معلم ها را چنان دوست داشته ام که گويي هر بار پدرم را در كلاس مي يافتم. معلمي به گمانم شريفترين شغلي است كه يك انسان مي تواند داشته باشد. بگذريم كه در اين دوران، درست كه فكرش را بكني، این حرفه هم مثل روزنامه نگاري يك سوء تفاهم است. وقتي روح پرسشگري منكوب مي شود به هزار نام و در فرهنگي كه همه تاريخش زير استبداد بوده است براي نپرسيدن هزار دليل وجود دارد از تقيه و نجابت كردن و … وقتي دانش آموز و دانشجو به هزار دليل روشن انگيزه دانستن ندارد…