«شبکه اينترنت الزاما دوست آزادی نيست»

«لوک آلنوت» از سردبيران وب سايت راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی در مقدمه مطلبی در معرفی کتاب «توهم به اينترنت» به قلم «ايوژنی موروزف» خاطر نشان می کند که نبايد به دام اين توهم افتاد که گويا رژيم های استبدادی همه لخت، واکنشی و ابلهانه عمل می کنند. در بسياری از موارد ما شاهد آن هستيم که دليل بقاء حکومت های خودکامه نه ايستايی، که نياز و آمادگی آنها برای تغييرپذيری است. يکی از عرصه هايی که قدرت انطباق حکومت های خودکامه را به خوبی می توان ديد اينترنت است. نظريه پردازان اوليه عالم اينترنت که بسياری از آنها تحت تاثير ايده های آزاديخواهانه دهه ۱۹۶۰ ميلادی بودند فکر می کردند که گسترش اينترنت در نهايت به زوال قدرت دولت ها خواهد انجاميد و دمکراسی های مردم سالار را در تمام جهان مستقر خواهد کرد. اين طور تصور می شد که صفحات اينترنت جای شبنامه های معترضان در دهه های…

دغدغه ها و دغدغه یادداشت نویسی

آنچه در فارسی به نام «یادداشت نویسی» می شناسیم، انواعی دارد و سبک هایی که کمتر در جامعه روزنامه نگاری ما جا افتاده است. دلایل روشنی هم دارد. یکی هزینه های ستون نویسی و فیچر نویسی و … برای روزنامه نگاری که تحقیقاً هیچ دیواری کوتاه تر از او نیست. از این رو روزنامه ها متاسفانه گاهی برای یادداشت می روند سراغ اصحاب بالادست: بزرگان و مدیران ارشد، تا موضوع و قلم یادداشت «شکایت خور» نداشته باشد، چه هر قدر این دیوار کوتاه تر می شود، دامنه شکایت خوری بیشتر. گاهی یادداشت هایی می خوانیم که هیچ جنبه ای ندارد جز جنون قدرت که فقط حریف می کوبد. گاهی هم هست که معلوم نمی شود نویسنده ساکن کدام سیاره است. نه اینکه در باغ نباشد، هست اما یا از بی پناهی خود را به کوچه علی چپ زده یا یادداشت را کوچه ای یافته به سوی کرسی سیاست. به این…

تبلیغات سیاسی در ایران

«آموزش بجای تبلیغات» عنوان گفت‌و‌گويي با دکتر پاکدهی استاد دانشگاه علامه است درباره تبليغات در سايت همشهري آموزش: ـ زمینه شکل گیری معنای منفی از تبلیغات سیاسی، تقریبا به سابقه جنگهای داخلی و مذهبی، قرن ۱۷ ایالات متحده و قاره جدید باز می‌گردد. مهاجرین اغلب پروتستان‌ها بودند که آئین جدید مبتنی بر مسیحیت را ترویج می‌کردند. کلیسای کاتولیک واتیکان در مخالفت با این مسئله قرار داشت. جنگهای طولانی بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها به جنگ‌های سی ساله معروف است. دراین زمان پاپ گریگوری شانزدهم  پی به جنگ‌های بی نتیجه می‌برد و راه، روش و شیوه جدیدی را پیشنهاد می‌کند؛ جنگها به صورت خشونت آمیز نتیجه‌ای در بر ندارند و می‌توان با شیوه‌های تبلیغی و ترویجی این کار را انجام داد. به دنبال آن، از مسئله تبلیغات بهره می‌گیرد و در نهایت این نوع تبلیغات به عنوان تبلیغات پاپی معروف و مشهور شد. این شیوه برای کاتولیک‌ها معنای مثبت و برای جبهه…