نگاهی به استراتژی های انتخاباتی – یادداشتی برای مدیریت ارتباطات

ماهنامه مدیریت ارتباطات شماره ۸۵ خرداد ۹۶ نگاهی به استراتژی های انتخاباتی امید جهانشاهی پژوهشگر ارتباطات و رسانه با اینترنت گویی دنیا وارد مرحله دیگری شده است. به طوریکه می توان از تقسیم بندی جهان به قبل از اینترنت و بعد از اینترنت سخن گفت. همه عرصه ها و صنایع، همه حوزه ها و زمینه ها، پس از اینترنت وارد بافت و بستر جدیدی شده اند. واقعیت این است که کمپین های انتخاباتی نیز وارد عصر تازه ای شده اند و به شدت متاثر از رسانه های جدید و اجتماعی هستند. انتخابات ریاست جمهوری اخیر امریکا به صراحت قدرت شبکه های اجتماعی را در مقابل رسانه های جریان اصلی اثبات کرد. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری کشور ما نیز رسانه های جدید و بخصوص تلگرام به شدت تاثیرگذار بودند. در این زمینه هر دو کمپین به شدت فعال بودند. تلگرام آکنده بود از ویدیوها و عکس ها و جملات کوتاه…

«آرام و آگاه و امیدوار» با چراغ روزنامه نگاری

مردم از پیر و جوان، «آرام و آگاه و امیدوار»* برای پایان دادن به انحطاط اقتصادی و انزوای سیاسی ناشی از عوام فریبی و قانون گریزی، با امید به تدبیر به دولت تدبیر و امید رای دادند. هلهله های امشب، تنها شور آغاز راه است اما تداوم امید و تحقق میوه های تدبیر نیاز به همراهی مسئولانه و امیدوارانه همه مردم دارد. آقای دکتر روحانی ! لطفاً چراغ مسیر همراهی «آرام و آگاه و امیدوار» مردم را روشن کنید. این چراغ، همان روزنامه نگاری است. با روزنامه نگاری است که مسئولان صدای مردم را آنگونه که هست می شنوند و مردم از طریق نمایندگانشان مسئولان را آنگونه که باید رصد می کنند. همراه داشتن مردم جز به کمک روزنامه نگاران توانمند و رسانه های دارای حقوق و مسئولیت ممکن نیست. آقای رییس جمهور! قبل از هر چیز برای تعمیر این چراغ راه، تدبیر کنید. *وام گرفته از پیام آقای روحانی

در مورد مناظره ها

۱ـ طراحي يك برنامه براي «مناظره تلويزيوني»، مستلزم در نظر گرفتن  انتظارات و توقعات مخاطب و نيز پيش زمينه هاي ذهني و درك مخاطب عام از عناصر تشكيل دهنده برنامه انتخاباتي است. چراكه قضاوت مخاطب عام از مناظره ربط مستقيمي با درك و پيش زمينه ذهني و انتظارت مخاطب از كلمه «مناظره» دارد. از همين روست كه «برلو» استاد بزرگ ارتباطات گفته است معني در ذهن مخاطب است و نه در پيام. در واقع اين ذهن مخاطب است كه پيام را «معني مي كند.» آنچه در اين برنامه رفت، شايد محك خوبي براي توانش ذهني باشد اما براي مردم قابل قبول نيست كه به يك عضو ديرينه شوراي عالي امنيت ملي و فرمانده سپاه در هشت سال جنگ تحميلي و شهردار تهران و معاون رييس جمهور سابق و مشاور رهبري، عكس يك ساعت را نشان دهيم و بگوييم از اين عكس چي ها مي فهمي؟! چون فارغ از هر نوع…

جاي خالي «رسانه ها» در شعارهاي انتخاباتي

برنامه های تبلیغی کاندیداهای ریاست جمهوری آغاز شده است و فساد گسترده اداری و اقتصادي و بی اخلاقی و قانون گریزی از جمله مسائلي هستند كه به عنوان ريشه هاي مشكلات اجتماعي اقتصادي موجود جامعه شمرده مي شوند و از همین رو مقابله با آنها و پرهیز از آنها جایگاهی جدی در شعارها یافته است. در این میان اما آنچه مغفول مانده بستری است که برای مبارزه با فساد اداری لازم است. در واقع جاي اين سوال جدي وجود دارد كه آيا مبارزه با فساد اداری و اقتصادي بدون نقش دیده بانی رسانه ها ممکن است؟ مردم باید به این آگاهی برسند که کاندیدایی که مبارزه با فساد گسترده اداری را در برنامه دارد، ناگزیر است از اینکه برای اصلاح وضعیت رسانه ها برنامه داشته باشد؛ در مورد وضعیت حقوقی رسانه ها، وضعیت صنفی روزنامه نگاران. مبارزه با فساد اداري و جلب مشاركت عمومي و … بدون رسانه هاي ديده…

بي طرفي رسانه ملي و چند پرسش

مساله همراهي رييس جمهور با يار غار و همراه ديرينش در هنگام ثبت نام براي انتخابات رياست جمهوري به سوژه داغ خبري تبديل شده است. شوراي نگهبان قانون اساسي به عنوان مرجع رسمي رسيدگي به موضوع، رسماً اين رفتار را تخلف خوانده است. نه تنها برخي نمايندگان منتقد دولت در مجلس بلكه برخي اصولگرايان مدافع احمدي نژاد نيز به اين اقدام غير قانوني اعتراض كردند. حتي روزنامه اصولگراي «وطن امروز» كه معمولاً ‌در برابر منتقدان به كارنامه سياسي اقتصادي اجتماعي فرهنگي دولت سكوت مي كند و به هر بهانه اي بر رقباي گذشته احمدي نژاد مي تازد! اين همراهي غير قانوني را در سرمقاله اي با عنوان «نقد حقوقي بر اقدام رييس جمهور» (۲۵/۲/۹۲) مورد انتقاد قرار داده است. اما طرفه آنكه رسانه ملي در اين مورد از سينه چاكان رييس جمهور نيز پيشي گرفته است تا آنجا كه در برنامه انتخاباتي «جمهور»، حتي هيچ اشاره اي به موضع رسمي…