یادی از روز دکتر فرهنگی و خبر خوب خودم

فرداي جلسه دکتر فرهنگي رفتم مشهد و تا اين امروز فشردگي کارهاي عقب افتاده امانم چنان بريده بود که بريدم.  اما کار را بردم دادم. از جلسه دکتر فرهنگي روزها گذشته اما روز گذشته دوستي ديدم که از آنروز پرسيد و يادش شيرينش زنده کرد. جلسه خوبي بود و دکتر فرهنگي به بزرگي سخن گفت: افتاده و فروتنانه که حتماٌ خوانده ايد تا حالا در خبرها. یکی از چيزهایی که در خبرها و گزارش های آن روز ندیدم این توصیه دکتر بود که : بخوانيد و ترجمه کنيد و کار کنيد و  هر وقت رسيديد به اينجا که چيزي براي گفتن داريد دست به قلم شويد. مرعوب نامها نشويد. خودتان را جدي بگيريد. دکتر فرهنگي را پس از عمري معلمي به گمانم مظهر يک معلم مي توان ناميد. اين حسي بود که آن روز داشتم با شنيدن سخنانش وقتي که مي گفت من هر روز از شما نيرو مي گرفتم، من…

بزرگداشتی در حضور

  مراسم نکوداشت دکتر علی اکبر فرهنگی، پدر مدیریت رسانه ـ چهارشنبه ساعت دو ـ دانشگاه آزاد تهران مرکز (ميدان امام حسين، ابتداي خيابان دماوند) ـ  تالار شهيد باكري