شبکه های اجتماعی و تلویزیون

تحقیق اخیرم در مورد «تلویزیون و رسانه های اجتماعی» است. شبکه های اجتماعی همه چیز را از خودشان متاثر کرده اند. تحقیقات زیادی در مورد شبکه های اجتماعی از منظر آموزش، تحولات اجتماعی، خانواده، تحولات سیاسی، هویت، شکاف نسلی و … انجام شده است. یکی از این ابعاد قابل بررسی تاثیری است که بر رسانه های سنتی گذاشته است. من در این تحقیق توصیفی این تاثیر را بر تلویزیون مرور کرده ام. برنامه ریزی سازمان های رسانه ای دنیا برای برگرفتن رسانه های اجتماعی در اتاق های خبر و همچنین به عنوان یک پلاتفورم توزیع نشان می دهد که رسانه های اجتماعی دارند فضای خبرنگاری را تغیر می دهند. برخي از شبكه هاي تلويزيوني و روزنامه ها پروفايل هاي خودشان را روي توييتر ايجاد كرده اند تا پلي بين فرم های سنتي توزیع و ديجيتال باشد. امروزه اكثر رسانه ها سيستم پيام گذاري را براي مقالات و برنامه هاي خود…