پذیرش دانشجو در واحد ۴۱

مركز آموزش علمي-كاربردي فرهنگ و هنر واحد۴۱ پذیرش دانشجو (بدون کنکور)در مقطع کارشناسی – دانشجويان پس از گذراندن اين دوره موفق به دريافت مدرك کارشناسی از دانشگاه جامع علمي-كاربردي زير نظر وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري خواهند شد. – پذيرش دانشجو بدون کنکور صورت مي گيرد. – داشتن فوق دیپلم – امكان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر وجود دارد. – به داوطلبان پسر معافیت تحصیلی ارائه می گردد. – مهلت ثبت نام ۱۹/۰۵/۹۳ الي ۲۶/۰۵/۹۳ است. —داوطلبان براي ثبت نام از طريق سايت www.sanjesh.org ثبت نام نمایند. رشته‌هاي موجود در مركز آموزش علمي-كاربردي فرهنگ و هنر واحد۴۱ عبارتند از: – حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری : کد رشته (۴۲۱۵) – خبرنگاری – اجتماعی و فرهنگی : کد رشته (۶۳۲۴) – خبرنگاری – سیاسی و اقتصادی : کد رشته (۶۳۳۴) – خبرنگاری – ورزشی : کد رشته (۶۳۳۸) – روابط عمومی – امور رسانه : کد رشته (۶۰۵۱)…