معترض نشويد

حتماً اين خبر را تا حالا ديده ايد. آقاي محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ویژگی روزنامه‌نگاری شهروندی گفته است: «روزنامه‌نگاری شهروندی با روزنامه‌نگاری در بخش‌های دیگر تفاوتی ندارد، اما ممکن است کار یک روزنامه‌نگار حوزه شهروندی به مراتب آسان‌تر باشد، چرا که روزنامه‌نگار جنگی باید به جنگ برود، اما روزنامه‌نگار شهروندی باید در شهر بگردد و مطالب متناسب با این حوزه را منتشر کند.»البته اینکه معاون مطبوعاتی وزیر نمی داند روزنامه نگاری شهروندی یعنی چه، تعجبی ندارد. چون اطلاعات ایشان در مورد روزنامه نگاری و رسانه هر چه باشد کمتر از اطلاعات دکتر صالحی استاد فیزیک در مورد سیاست خارجی و یا اطلاعات علی آبادی در مورد مسائل نفتی و یا … نیست. اگر مي گويم جامعه ايراني روزنامه نگاري ندارد، معترض نشويد. درست است غلو كردم اما وقتي تعريف معاون مطبوعاتي از روزنامه نگاري شهروندي اين باشد … وقتي … بگذريم. مسافرت بودم. ممنون از پيام هاي…

تحولات اتاق خبر

مطلب تازه ام در همشهري آموزش درباره تحولات اتاق خبر است. تحولاتي که در پي پیشرفت‌های فناوری دیجیتال و گسترش روزافزون دسترسی به جهان مجازی، در اتاق‌های خبر بوجود آمده است. اين مطلب هم مثل ديگر مطالب ترجمه و تلخيصي است از تحقيقي مفصل که اينبار براي بررسی تحولات اتاق‌های خبر در آمریکا، محققین موسسه پیو با همکاری محققین مرکز تحقیقات پیمایشی پرینستون در بهار سال ۲۰۰۸ اين تحقیق را انجام دادند. در این تحقیق سردبیران ۲۵۹ روزنامه از ۱۵ شهر مختلف ایالات متحده آمریکا به پرسشنامه‌ای اینترنتی در مورد تحولات اتاق خبر در سه سال گذشته پاسخ دادند. البته مصاحبه هایی نیز برای بررسی عمیق تر برخی داده های حاصل از پرسشنامه انجام گرفت. این تحقیق، یکی از بزرگترین تحقیقات سال‌های اخیر در موسسه پیو به شمار می رود. یکی از هر پنج روزنامه سراسری یا ملی (۱۲۱۷ روزنامه) در این تحقیق شرکت کرده اند. بیش از نصف روزنامه…