خبرنگاري ورزشی بيمار است

بارها در گزارش هاي ورزشي ديده ايم كه بخشي از كار خبرنگاران ورزشي اين است كه فحش هاي دو مربي  يا دو مسؤل ورزشي را منتقل كنند. بارها دیده ایم كه خبرنگار به دنبال مربي مي رود كه فلاني گفته شما … یا می گویند که شما … حالا جواب شما چيست. طبيعي است كه او هم يك توهيني جواب مي دهد. اين در حالي است كه گاهي وقتي برخوردي بين دو مربي صورت مي گيرد، كميته انظباطي وارد مي شود و وظيفه قانوني خود را انجام مي دهد اما باز مي بينيم كه خبرنگار ورزشي در رختكن، بعد از تمرين خلاصه مربي يا مسؤلي را گير مي آورد و مي پرسد فلاني در مورد شما گفته كه مثلاً فلاني بيايد در رستوران من كار كند، و مربی یا بازیکن را وا می دارد که جواب بدهد، خب طبيعي است كه او هم حرف بدي جواب مي دهد خبرنگار هم كامياب از…