سخنرانی در دومین همایش روز رسانه های اجتماعی

برای دومین سال و البته بهتر و گرم تر از سال گذشته همایش روز رسانه های اجتماعی برگزار شد. دوستان و محققان به موضوعات مختلف مرتبط با رسانه های اجتماعی و سازمان پرداختند. چون سخنرانی استاد دکتر شکرخواه اندکی به درازا کشید و همه مشغول استفاده از سخنان همیشه درس آموز و پر نکته و دلنشین ایشان بودیم و جای پدر و استاد همه بودند، کسی جرات یاداوری وقت نداشت، لذا سخنرانی های بعدی کوتاه شد و کوتاه ترینش مربوط به سخنرانی کسی بود که بعد از دکتر شکر خواه بود یعنی بنده! تصور می کنم کوتاه صحبت کردم و با شتاب پیش رفتم اما واکنش ها و دوستانی که مراجعه کردند چه از طرف نشریات و چه چند دانشجوی ارشد برای پایان نامه؛ احساس کردم جمع نسبتاً از موضوع راضی بود. در این ارائه اشاره کردم که در آینده پیش رو اصطلاح رسانه های اجتماعی قدیمی و نابود خواهد…

دومین همایش رسانه های اجتماعی برگزار می شود

دومین همایش روز رسانه های اجتماعی نهم تیرماه برگزار می شود. همایش امسال به کاربردهای رسانه های اجتماعی در سازمان ها اختصاص دارد و می کوشد تجربه های عملی و راهکارهای پیش روی استفاده از رسانه های اجتماعی در سازمان ها را در قالب محورهای همایش ارائه دهد. امسال نیز جناب دکتر شکرخواه ریاست همایش را بر عهده دارند. بنده نیز در کنار دوستانم توفیق حضور دارم و در مورد سازمان های رسانه ای و رسانه های اجتماعی سخن خواهم گفت. برای شرکت در همایش می توانید ثبت نام بفرمایید.