رسانه های نوین و شهروند مدرن

“شهروند مدرن، رسانه‌هاي نوين و اخلاق رسانه‌اي”این شعاری است که فرهنگسرای رسانه انتخاب کرده است، شعاری که ناظر بر سیاست كلي سازمان فرهنگي، هنري شهرداري تهران است. مدير فرهنگسراي رسانه، در یک نشست خبري با اعلام ان موضوع، برنامه های فرهنگسرا را تشرح کرد. شاكر واثقي ضمن اشاره به هويت و رويكرد فرهنگسراها گفت: پيش از اين فرهنگسراها منطقه‌اي و در حوزه محلات كاركرد و رويكرشان تعريف مي‌شد، اما بر اساس برنامه‌اي كه اخيرا تدوين شده است سعي كرده‌ايم كاركرد رسانه‌ها را از آن محدوديت خارج كنيم؛ يعني  نام و عنوان محلي فرهنگسراها عوض شود و علاوه بر كاربرد عمومي، كاربرد تخصصي نيز داشته باشد؛ يعني بحث “هويت سازي” در بحث فرهنگسراها مطرح شد؛ ما براي موفقيت در اين حوزه بايد در حوزه‌هاي عمومي مثل دوره كلاس‌هاي آموزشي هنري نفي نمي‌شود و سازمان كاركرد عمومي خودش را نيز خواهد داشت.    واثقي “بالا بردن سوادرسانه‌اي” را به عنوان یکی از…