تسلیت به دکتر شکرخواه

دکتر یونس شکرخواه در غم مادر به سوگ نشسته اند. این روزهای تاریک و تلخ را به استاد تسلیت عرض می کنم چه اندوهی تو را باشد پس از مرگت از این دنیا که داری یادگاری در جهان چون این پسر، مادر روانش شاد