فو كو، قدرت و رسانه

  وب سايت تخصصي فراجو مقاله اي از من را آورده است تحت عنوان “فوكو، قدرت و رسانه” كه البته اصل مقاله بنده نيست. فراجو اين مقاله را از وب سايت آقاي دكتر يحيايي گرفته است و ايشان هم خلاصه اي از اين مقاله را به نقل از وبلاگ دكتر اردستاني آورده بودند.  بهرحال اگر شما هم مثل من فوكو را دوست داريد و تاكنون اين مقاله را نخوانده ايد، تصور مي كنم خواندنش خالي از لطف نباشد.