نظريه سواد رسانه اي منتشر شد

سواد رسانه اي از جمله مهمترين مباحث ارتباطي است كه در جامعه ما كمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اين رو انتشار كتاب «نظريه سواد رسانه اي» خبري خوش شمرده مي آيد. «این کتاب شامل ۱۲ فصل است که در چهار بخش گنجانده شده است. بخش نخست در مورد اساس نظریه سواد رسانه‌ای و شامل ضرورت تحلیل زمینه‌های فرهنگی و پژوهشی و مطالعه سواد رسانه‌ای و اندیشه پژوهشی در مورد سواد رسانه‌ای است. در فصل ۳ تعریف اصطلاحات کلیدی و تعریفی ترکیبی از سواد رسانه‌ای ارائه شده است. فصل ۴ مدلی را با ترسیم ساختار آن ارائه می‌دهد که نشان‌گر اجزای اصلی نظریه سواد رسانه‌ای است. هم چنین فرضیه‌های اصلی را که این نظریه بر آن‌ها استوار است، مطرح می‌کند. هر یک از سه فصل بعدی بخش مهمی از مدل سواد رسانه‌ای را تشریح کرده و منطقی برای اهمیت آن از دید کلی ارائه می‌دهد. فصل ۵ بر ساختارهای…

واژه هاي كليدي در روزنامه نگاري

انتشار کتاب «واژه‌های کلیدی در روزنامه‌نگاری» را بايد به جامعه (حرفه اي و دانشگاهي) روزنامه نگاري كشور تبريك گفت. اين واژه‌نامه دو زبانه روزنامه‌نگاری که مهم‌ترین واژه‌های این رشته را در دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت کاربردی و موجز توضیح می‌دهد، از آن دست کتاب هايي است كه هر دانشجوي رسانه و نيز خود روزنامه نگاران بايد آن را به عنوان یک کتاب همراهِ کاربردی داشته باشند. چراكه اين اثر دربر دارنده مفاهیم و اصطلاحاتی است که یک روزنامه‌نگار برای کار خود باید با آن‌ها آشنا باشد. اين کتاب دو فهرست دارد. فهرست انگلیسی که مخاطب را مستقیماً از واژه انگلیسی و به ترتیب حروف الفبا به سمت معادل آن و توضیحات فارسی هدایت می‌کند و فهرست فارسی که با توجه به جنبة آموزشی کتاب، مخاطب را به طبقه‌بندی موضوعی هدایت می‌کند: خبر، لیدنویسی، سبک‌های خبری، مصاحبه، روزنامه‌نگاری، نویسندگی و گزارش‌گری، تیترنویسی، طراحی و صفحه‌آرایی، ساختار رسانه و… دكتر توكلي كه…

مطالعات انتقادي استعمار مجازي آمريكا

كتاب «مطالعات انتقادي استعمار مجازي آمريكا: قدرت نرم و امپراتوري هاي مجازي» تاليف دكتر عاملي از آن دست كتاب هايي است كه فقدانش حس مي شد. چراكه نگاه پژوهشي به عرصه نوظهور فضاي مجازي و ادبيات انتقادي به اين فضاي دل فريب ضروري است. تورق اوليه اين كتاب برآنم داشت تا برخي تعاريف جنگ نرم را با شما تسهيم كنم: «اگر قدرت را توانايي تاثيرگذاري بر ديگران به نحوي كه آنها خواسته ما را تمكين كند و يا نسبت به آن القا شوند بدانيم، لاجرم بايد پذيرفت كه امروز يك ظرفيت دو فضايي براي قدرت فراهم شده است و ما با يك طبيعت تازه اي از قدرت و سلطه مواجهيم كه در آن قدرت مفهومي نرم افزارانه پيداكرده است. قدرت نرم، قدرت جذاب است. قدرت نرم مي كوشد با قانع كردن ديگران به «دوست داشتن آنچه ما دوست داريم»، هزينه هاي لازم براي قدرتمند باقي ماندن را كاهش مي دهد. قدرت…