شبکه های اجتماعی و تلویزیون

تحقیق اخیرم در مورد «تلویزیون و رسانه های اجتماعی» است. شبکه های اجتماعی همه چیز را از خودشان متاثر کرده اند. تحقیقات زیادی در مورد شبکه های اجتماعی از منظر آموزش، تحولات اجتماعی، خانواده، تحولات سیاسی، هویت، شکاف نسلی و … انجام شده است. یکی از این ابعاد قابل بررسی تاثیری است که بر رسانه های سنتی گذاشته است. من در این تحقیق توصیفی این تاثیر را بر تلویزیون مرور کرده ام. برنامه ریزی سازمان های رسانه ای دنیا برای برگرفتن رسانه های اجتماعی در اتاق های خبر و همچنین به عنوان یک پلاتفورم توزیع نشان می دهد که رسانه های اجتماعی دارند فضای خبرنگاری را تغیر می دهند. برخي از شبكه هاي تلويزيوني و روزنامه ها پروفايل هاي خودشان را روي توييتر ايجاد كرده اند تا پلي بين فرم های سنتي توزیع و ديجيتال باشد. امروزه اكثر رسانه ها سيستم پيام گذاري را براي مقالات و برنامه هاي خود…

«بفرمایید جنوب شهر»

«بفرمایید جنوب شهر» این تیتر امروز روزنامه همشهری بود. تیتری که خیلی ها را به یاد برنامه «بفرمایید شام» شبکه من و تو انداخت. یکی از حوزه های جذاب در مطالعات رسانه ها، بررسی عوامل روانشناسی- اجتماعی است که در فرایند کار خبرنگاران تاثیر می گذارد. اینکه خبرنگار چه فرضیات عقیدتی فرهنگی نسبت به جامعه خود دارد، چگونه و بر اساس چه منطق فرهنگی جهان پیرامون خود را درک می کند و چگونه آن «واقعیت به تفاهم رسیده» و یا «واقعیت تسهیم شده» را در آیینه اخبار و روایت و گزارشگری خود بازتولید می کند. کارکرد رسانه آینه فرهنگ خبرنگاران هم است و یکی از ابعاد این فرهنگ درکی است که از واقعیت جهان پیرامونشان دارند و یا «واقعیت به تفاهم رسیده». تحول در این درک بر کار رسانه تاثیر می گذارد. اگر سردبیر محترم روزنامه همشهری مشتری برنامه بفرمایید شام نبود یا البته به خاطر فرزندان مجبور به دیدن…

کتابی تازه در مدیریت رسانه: مدیریت راهبردی در رسانه

کتاب «مدیریت استراتژیک در رسانه» را وقتی دکتر گیویان از انگلیس آوردند کتابی پربار دیدم و انرا در وب سایت مرکز تحقیقات رسانه ای همشهری معرفی کردم. خوشوقتم که خبر شدم حالا به زیور طبع آراسته شده است با ترجمه جناب دکتر فرهنگی، پدر مدیریت رسانه، و دو تن از دانشجویان ساعی و صالح ایشان: علیرضا قراگوزلو و خانم خطیب زاده که بعد از انتشار معرفی کتاب خبرم کردند که قصد ترجمه این کتاب را دارند با دکتر فرهنگی.  از معرفی کتاب هم کاملاً پیداست که کتابی آموختنی است و در ادبیات صنعت رسانه غنیمتی به شمار می رود. انتشار این کتاب را به جامعه رسانه ای تبریک عرض می کنم.     بیشتر درباره کتاب «مدیریت راهبردی در رسانه» «صنعت رسانه به طور بنیادین و با سرعت در حال تغییر و  این امر چالش  مهمی برای مدیران، محققان و حتی تدوین کنندگان و مجریان دوره های دانشگاهی ایجاد کرده است…