استقبال پرشور از همايش رسانه هاي اجتماعي

استقبال از همايش رسانه هاي اجتماعي واقعاً خوب بود. چكيده هاي زيادي ارسال شدند، از همه مقاطع، حتي كارشناسي و از دانشگاه هاي مختلف هم دولتي هم آزاد و هم پيام نور و از شهرستان هاي مختلف، دور و نزديك و حتي از خارج از كشور: هلند و مالزي و از رشته هاي مختلف: جامعه شناسي، اقتصاد، مديريت آموزشي و … اين شور و استقبال واقعاً هيجان انگيز و در عين حال پر معناست و از اين حقيقت حكايت مي كند كه رسانه هاي اجتماعي با همه فيلترها و محدوديت هاي موجود رسانه هاي نسل جوان هستند و آينده متعلق به آنهاست و سياستگذاري ارباب قدرت در اين حوزه تدبير و تدبر بيشتري مي طلبد. يكي از نكات جالب اينكه تعداد چكيده ها در حوزه رسانه هاي اجتماعي و هويت چشمگير بود و اين نشان مي دهد كه در اين زمينه دغدغه هاي جدي وجود دارد. همچنين تا آنجا كه…

آغاز ثبت نام براي حضور در همايش و تمديد مهلت ارسال چكيده

مهلت ارسال چكيده براي همايش رسانه هاي اجتماعي تا ۲۵ خرداد تمديد شد. براي شركت در همايش ثبت نام كنيد  

درباره چكيده نويسي

فردا پايان اعلام شده مهلت ارسال چكيده ها براي همايش رسانه هاي اجتماعي است و استقبال خوب بوده است. چكيده ها و مقالات خوبي ارسال شده اند و البته هنوز همه چكيده ها به دستم نرسيده اند. اما به نظرم مي رسد در خصوص چكيده هاي رسيده چند نكته عرض كنم كه ياداوري اش به گمانم براي خودم و همه دانشجويان و محققان مفيد است:  چكيده نويسي يك كار تخصصي است. هر خلاصه ۴۰۰ كلمه اي از يك مقاله چكيده آن نيست. استخوان بندي مقاله بايد در چكيده قابل رويت باشد. به عبارت ديگر لب لباب يك مقاله مي شود چكيده و آن براي اين است كه چكيده وار بدانيم مساله چيست، به چه روشي مورد تحقيق قرار گرفته و اهم دستاوردها كدامند. اين مهم هم تحقيقات را تسهيل مي‌كند و هم از تكرار جلوگيري مي شود. متاسفانه پاراگراف اول برخي از چكيده ها توضيح واضحات است. زبان چكيده بايد نشان…

با هم و همراه، روز رسانه هاي اجتماعي

۱۰ تير فرصت كه غنيمتي است طلايي براي طلايه دار عصري كه در او ارتباط طلاست: رسانه هاي اجتماعي . با هم و همراه، در همايش رسانه هاي اجتماعي، روز اين جديد جدي را به جشن خواهيم نشست. همايش روز رسانه هاي اجتماعي   وبلاگ جواد افتاده ـ رسانه هاي اجتماعي وبلاگ دكتر حسين امامي ـ روابط عمومي   

همايش روز رسانه هاي اجتماعي

روز رسانه هاي اجتماعي كه پارسال جشني كوچك و دوستانه به مناسبتش برگزار شد، حالا دوستان را بر آن داشته تا مناسبت يك همايش باشد. بهانه اي تا اين روز جهاني كه افق جهان امروز است، رسمي تر و شايسته تر گرامي داشته شود. توقع هم جز اين نيست: پنجره جهان ما رو به جامعه شبكه اي فردا، به پنجه جوانان پر شور گشوده تر مي شود.    جواد عزيز كه رييس غير رسمي اين مسير است در تشكيل شوراي ريش سفيدان (سياستگزاري) هم سنگ تمام گذاشته: دكتر كمالي پور، دكتر سلطاني فر، دكتر ناصر فكوهي، دكتر دوران، دكتر عقيلي و دكتر نمك دوست. رياست همايش هم كدخداي پير اين عرصه ـ جناب دكتر شكرخواه ـ است تا در اعتبار همايش حرفي نماند. «اين همايش همت همه است». همه حرف جواد در جلسه ديروز همين بود و گلايه اش از استقبال كم  كم لطفان كه بماند. و اما دوستاني كه باري برداشتند: اولي…