کره شمالي برنامه هسته اي دارد، ولي کره جنوبي رسانه دارد

نيويورك تايمز امروز مقاله اي دارد كه نقل قولي در آن است كه براي ما فوق العاده مي تواند درس آموز باشد. ماجرا از اين قرار است كه جانگ جين سونگ شاعر و مداح دربار رهبر سابق و اسطوره اي کره شمالي يعني کيم جونگ ايل كه در سال ۲۰۰۴ موفق به فرار از اين كشور و پناهنده شدن به كره جنوبي شده است همه زندگي اش شده شعر سرودن در مورد وضعيت مردم در كره شمالي. كشوري منزوي و فقير و محصور در يك ايدئولوژي ماركسيستي. شعرهاي او حكايت كوچه پس كوچه هاي تلخ خاطراتش در كره شمالي است. اين شاعر کره اي گفته:« زندگي مردم کره شمالي زندگي نيست بلکه تحمل زندگي است.» جانگ حالا در جشنواره جهاني شعر در لندن حضور دارد. جمله اي كه در اين گزارش برايم خيلي جالب و جذاب بود و مرا به نوشتن اين پست واداشت اين جمله اوست : « کره…

رسانه ها و انتخابات

با نزديك شدن به موعد و موسم انتخابات، بحث رسانه و سياست مطرح مي شود. فارغ از شرايط سياسي موجود و بحث سياسي انتخابات، در مورد نسبت كلي رسانه ها و انتخابات مشكلي جدي وجود دارد كه خيلي ها پرواي گفتن دارند و با احتياط به آن ورود مي كنند. عملكرد رسانه اي مناسب و موثر در مواجه با انتخابات (فارغ از شرايط سياسي و مباحث انتخاباتي روز) مستلزم يك فرهنگ سياسي مناسب است. اما متاسفانه رسانه ها نه تنها در جهت كمك به اين فرهنگ مناسب عمل نمي كنند بلكه آنرا دامن هم مي زنند. از يك سو رسانه ها مي گويند بايد به شورآفريني و تبليغ نامزدها و گروه هاي سياسي بپردازند كه قابل درك است. اما در عين حال گفته مي شود كه وظيفه ما رسانه ها آن است كه مردم را آگاه كنيم كه به كانديداهايي كه وابسته به گروه ها هستند راي ندهند چون آنها وامدار گروه هاي…