رشد رسانه های اجتماعی و لزوم یک سیاست رسانه ای

از جمله خصوصیات خبرنگاری در رسانه های سنتی (رادیو تلویزیون و روزنامه ها)، دروازه بانی است یعنی آنچه (با هر معیاری) صلاح دانسته می شود که مردم بدانند و  برجسته سازی است و تعین اولویت هایی که مردم لازم است در مورد آنها فکر کنند و … این خصوصیات خبرنگاری البته در طبیعت و ذات بالا به پایین، خطی و متمرکز رسانه های سنتی نهفته است. اما با رسانه های اجتماعی فضا و فرهنگ خبرنگاری در حال تغیر است.  رسانه های اجتماعی قدرت رسانه های سنتی را در کنترل متمرکز محتوا از بین می برند. دیگر دروازه بانی خبر مثل سابق معنی ندارد. معنی دروازه بانی تغیر می کند. دیگر کاربران با توئیت ها اولویت ها را تعین می کنند. این یعنی عصر تازه کارکردها، استراتژی ها و اهداف سازمان های خبری و رسانه ای. یعنی عصر تازه خبرنگاری. این اتفاقی است که به روشنی دارد می افتد. اما برنامه ریزان…

تونس، سرآغاز دومینوی انقلاب های رسانه های اجتماعی

خبری غیر منتظره بود برای ما که عادت کرده بودیم به دیکتاتوری های مورد حمایت آمریکا از ترس به قدرت رسیدن اسلامگراهایی که در بدنه جامعه نیرو و نفوذ دارند. خیزش دیکتاتور افکن مردم تونس اما حالا نقل خبرهای شبکه های بزرگ دنیاست. رسانه هایی که پیشتر چندان خوش نمی داشتند شعله های آغازین آن را خبر کنند، مبادا آتش دامن دیگر دیکتاتورها را هم بگیرد. آیا دومینوی سقوط دیکتاتورهای عربی آغاز شده است؟ اگرچه کبریت هایی که زده شد مثل آن خودسوزی آتش به خرمنی نزد. با این حال زمانه سقوط رسیده است.  واقعیت این است که شبکه های بزرگ و جهانی تلویزیونی به نوعی از این دیکتاتور ها حمایت می کنند. یادم هست در انتخابات اخیر پارلمانی مصر، خبرنگار بی بی سی فارسی خیلی با احتیاط کلی گزارش داد که در مصر رسانه ها خیلی آزاد نیستند و گفته می شود سرکوب هم هست و کلاً فقط طرفداران مبارک رای…

درباره انتخابات

دوستان به گلایه پیام گذاشته اند که چرا چیزی نمی گویی در مورد انتخابات. خوشحالم از این گلایه ها، این را می رساند که حلقه دوستانی دارم و این بهترین داشته هاست. به نظرم خوب شد احمدی نژاد رییس جمهور شد. همه آنچه زیربناست برای سربلندی کشور و تحقق چشم انداز بیست ساله و اجرای اصل ۴۴ به معنای واقعی کلمه، مستلزم رویکرد و نگاهی است که حاصل نمی شود مگر به تحولی در فرهنگ و معرفت. حالا دوران پرباری آغاز شده است! مبارزه با فساد علم می شود برای سرکوب رقبای سیاسی و آن رقبا هم طبیعتا دست در کار می شوند برای مهار آنکه سوار شده بر موج مهرورزی مردمی با شعار «ای ول ای وله، ای ول» !!! و … نتیجه اش تحولی مبارک است.  نه پشیمان باشیم از شرکت و نه ناامید از فردای بهتر.  

چي گفت محسن رضايي!!!

بازار انتخابات كم كم دارد گرم مي شود و اين طرف و آن طرف انتخابات نقل مجالس مي شود. جايي بودم جواني جسور همه را تخطئه مي كرد و مدام از پركاري و كار شبانه روزي و خستگي ناپذيري كانديداي محبوبش مي گفت. و گاهي با نگاهي به اطرافيان انگار تاييد مي جست. خودش مي گفت مي دانم مشكلات بيشتر شده و خودم كارگرم و … اما هر چه باشد عوضش دزد نيست … دنبال كار مردم است. باور كن روزي دوازده ساعت كار مي كند. مدام در حال دويدن است براي كار مردم … دلم سوخت به سادگي اش و توي دلم ماند حرفي كه فايده اي نداشت گفتنش. عزيز من يك مدير سطح عالي مملكت را كه بر اساس ساعات كارش ارزيابي نمي كنند. بر اساس تصميم هايي كه گرفته ارزيابي مي كنند. بزرگي مدير به درستي تصميم هايش است. اصلا مي گويند مديريت، تصميم گيري است بقيه…

روز بلوغ ایران مبارک

۲۲ بهمن روز بلوغ ایران ماست از طفولیت ناتوان سیستم سلطنتی به بلوغ جمهوریت که نشانه رشد است و متناسب با دنیای بزرگان عصر ما. عصری که در او هر چه لیبرال تر بزرگتر تا مظهر لیبرال که ابر زمانه ماست.   ما همیشه مغفول یک غرور کذایی هستیم که چند هزار سال قدمت داریم و چه تمدن عظیمی داشتیم و … اما در مختصات جهان امروز و عصر حاضر، ما نوجوانی تازه به بلوغ رسیده ایم. با یک دموکراسی به شدت خام و نوجوان. نمی دانم هنر نزد ایرانیان است و بس از کجا آمده. لابد در جایی از ان تاریخ طویل احمدی نژادی وجود داشته با دستاوردهایی که مردم را به این ذهنیت رسانه که لابد هنر تنها نزد ماست و بس.   آمریکا اگر پیشینه ای ندارد به بلندای تاریخ، همه تاریخش تاریخ تحول تمدن امروز است. از زمان برده داری تا امروز که نواده یک برده…